Moderaterna: ”Se över varför Gävle kommun tar ut så höga taxor”

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde i Gävle lägger Moderaterna ett initiativärende om att tillsätta en utredning för att undersöka varför Gävle kommun i stor utsträckning tar ut högre avgifter och taxor än andra jämförbara kommuner. 

Ärendet beslutades att gå vidare till beredning.

Citat
 • ”Idag lägger vi moderater i kommunstyrelsen ett initiativärende om att tillsätta en utredning för att undersöka varför vår kommun har så mycket högre avgifter och taxor av olika slag om man jämför med andra kommuner som liknar Gävle”, säger Pekka Seitola (M). 

 • ”Vi har kollat på jämförbara kommuner såsom till exempel Eskilstuna, Jönköping och Linköping. Där är vissa avgifter uppemot sjuttio procent lägre än hos oss i Gävle. Det är nu upp till oss politiker att se till att man undersöker hur detta kan komma sig”, säger Pekka Seitola (M).

 • ”En översyn av avgifterna är en viktig åtgärd för att främja effektiviteten samt valutan för medborgarna och näringslivet. I förlängningen kommer låga avgifter och taxor dessutom bidra till ett bättre företagsklimat, något Gävle kommun verkligen behöver”, säger Pekka Seitola (M).
För mer information

Pekka Seitola (M), ledamot kommunstyrelsen/kommunalråd i opposition

070-576 88 54

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Utveckla enhetschefernas kompetensutveckling inom Omvårdnad Gävle”

På torsdagens sammanträde lade Moderaterna fram ett initiativärende som föreslår att omvårdnadssektorn ska utreda möjligheterna till att utveckla kompetensutvecklingsarbetet för Omvårdnad Gävles enhetschefer. 

Nämnden beslutade om att ärendet skickas på beredning.

Citat
 • ”Gävle kommun har idag kompetensutvecklande utbildningar för medarbetarna, men inga specifika riktade till enhetschefer inom omsorgen. Det lägger vi förslag om idag”, säger Anders Jansson Gladh (M). 

 • ”Vi anser att omsorgens enhetschefer är en så central del av vården för våra äldre, och det är en stor brist att denna typ av kompetensutveckling inte finns. Det kan vara utbildningar inom ledarskap kopplat till äldreomsorgen och de praktiska delarna inom omvårdnaden, till exempel”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Våra hårt arbetande enhetschefer är nyckeln till en bra vård för våra kunder, och just därför lägger vi moderater nu detta förslag för att ge dem de bästa förutsättningarna för att utveckla sin verksamhet”, säger Anders Jansson Gladh (M).
För mer information

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden

072-963 30 88

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Den styrande majoriteten blundar för verkligheten”

På Utbildningsnämnden i Gävle kommuns septembersammanträde lade Moderaterna ett initiativärende om att genomföra sökningar av vapen och narkotika med hjälp av sökhundar på Gävles gymnasieskolor, under skoltid. Ärendet skickades till förvaltningen för beredning och under dagens nämndsammanträde togs förslaget upp till beslut hos politikerna i nämnden.

Utbildningsnämndens ordförande, Daniel Olsson (S), föreslog att ärendet skulle avslås, vilket också blev nämndens beslut. Motiveringen till avslagsyrkandet var bland annat att skolorna redan har ordningsregler och drogpolicyer som är tillräckliga. Hela ordförandeskrivelsen kan läsas här

Moderaternas och Sverigedemokraternas ledamöter röstade bifall till ärendet.

Citat
 • ”Det känns som att den styrande majoriteten i Gävle blundar för verkligheten när de säger att ytterligare åtgärder inte behövs och hänvisar till att skolorna redan tillämpar nolltolerans. Om man uppriktigt tycker att vapen och droger inte hör hemma i Gävles skolor borde det inte heller vara några som helst problem att bifalla vårt förslag”, säger Mikael Hillman (M). 

 • ”Det är vi politiker som måste ta besluten så att Utbildning Gävle kan ta fram de verktyg som behövs för att bekämpa vapnen och knarket i våra skolor. Vårt förslag gör precis det, men att som ordförande avslå ärendet visar att man inte vill göra något åt de problemen som finns i vår kommun”, säger Mikael Hillman (M).

 • ”Att hänvisa till det förebyggande arbetet istället för att också genomföra konkreta åtgärder visar på en naivitet hos den styrande majoriteten. Att tro att vapen inte förekommer i skolorna bara för att det har hittats något ännu visar på lite av en strutsmentalitet”, säger Mikael Hillman (M).
För mer information

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: Moderaternas budgetförslag för Gävle kommun 2024

På fredagsmorgonen välkomnade oppositionsråden William Elofsson (M) och Pekka Seitola (M) media till en presentation av Moderaternas budgetförslag för 2024, ”En budget för trygghet genom livet”, i Gävle Rådhus. 

Budgeten i korthet:

 • Effektivisering i kommunens administrativa verksamhet
 • Skolan och äldreomsorgen fredas från sparkrav
 • Bättre ekonomiskt resultat och högre självfinansieringsgrad istället för att ta från reservkassan.
 • Planering för skattesänkning med 26 öre från år 2026

Läs hela Moderaternas förslag till kommunplan 2024 här.

Citat
 • ”Idag har vi presenterat vårt eget förslag till budget. Gävle har otrolig potential att bli Sveriges bästa stad och kommun när det kommer till kvaliteten i välfärden, men då funkar det inte att vi fortsätter spara in på skola och äldreomsorg, har urdåligt företagsklimat och samtidigt lägger massor med pengar på kommunal administration och skrytprojekt. I vår budget gör vi potentialen till verklighet och satsar på kommunens kärnverksamhet. Dessutom får vi plats med en skattesänkning ett par år fram, så att Gävleborna får mer pengar kvar i plånboken”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

072-222 88 28

Pekka Seitola (M), kommunalråd i opposition

070-576 88 54

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: “Bättre ekonomistyrning med en projektkatalog”

Under tisdagens kommunstyrelsesammanträde lade Moderaterna ett initiativärende om att införa en projektkatalog för alla kommunens planerade, pågående eller återkommande projekt. 

Efter upprättandet av projektkatalogen ska kommunstyrelsen, enligt förslaget, bedöma vilka projekt som stödjer kärnverksamheten, som skola, vård och omsorg. Sedan därefter besluta om vilka av de projekt som inte stödjer kärnverksamheten som ska avslutas eller läggas ned.

Citat
 • ”Kommunens skuldberg ökar och Gävles ekonomi blir allt sämre. Då måste Gävle kommun få kontroll över vilka kostnadsdrivande projekt som pågår. Framförallt med syftet att kunna ta bort det som inte anses stödja kärnverksamheten”, säger William Elofsson (M). 

 • ”Vi moderater påminner majoritetspolitikerna gång på gång om vikten av att satsa på den kommunala kärnverksamheten såsom skola, vård och omsorg. Vi hör ju kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång oja sig över det ekonomiska läget, och därför borde det inte vara kontroversiellt att se över vilka projekt vi ska satsa på, och vilka vi ska lägga ned”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition / kommunstyrelsens andre vice ordförande

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressinbjudan: Socialtjänstministern besöker enheten Våld i nära relation i Gävle

Tisdag den 31:a oktober besöker socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Gävle, och i samband med sitt besök kommer hon tillsammans med bland andra Socialnämndens andre vice ordförande Eva Marja Andersson (M) och kommunalråd i opposition William Elofsson (M) att besöka enheten Våld i nära relation (EVIN). 

Som journalist är du välkommen att följa med på besöket.

Detaljerad info

Tid: Tisdag 31 oktober klockan 13:30 – 14:30.

Plats: Ruddammsgatan 2, Gävle.

Anmälan: Via e-post till politisk sekreterare Victor Siljevik senast tisdag kl. 10:00.

Kontakt

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Lägg fram en tydlig plan för att förbättra vården på Fleminggatan”

Under torsdagens sammanträde med Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna på Fleminggatans vård- och omsorgsboende. 

Moderaternas ledamöter, samt även Sverigedemokraterna, röstade bifall till ärendet. Majoritetspartierna och Vänsterpartiet valde dock att avslå ärendet. 

Citat
 • ”Det är starkt upprörande att det ännu inte finns en plan för att förbättra vården på Fleminggatans vård- och omsorgsboende efter de allvarliga bristerna som uppdagades i fjol”, säger Anders Jansson Gladh (M). 

 • ”Vi moderater är väldigt måna om att bristerna åtgärdats, som vi varit tydliga med under hela tiden. Då krävs dock en tydlig plan om hur detta ska ske och en transparens gentemot oss politiker och de boende på Fleminggatan”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Än mer upprörande är det att se att Omvårdnadsnämndens ordförande Eva Älander inte vill ha en transparens och tydlighet kring händelserna på Fleminggatan”, säger Anders Jansson Gladh (M).
För mer information

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

072-963 30 88

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Inför tvålärarsystem i Gävles grundskolor”

På onsdagens sammanträde med Utbildningsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att införa tvålärarsystem i Gävles grundskolor. 

Initiativärendet valde den styrande majoriteten att avslå med motiveringen att rektorerna själva har makten över skolans verksamhet. Utöver Moderaterna röstade även Sverigedemokraternas ledamöter bifall till initiativet.

Citat
 • ”Vi lägger nu ett skarpt förslag för att göra något åt den utbredda ungdomskriminaliteten och det rådande utanförskapet som finns. Skolan är framtiden och det är där vi kommer att kunna påverka vår samhällsutveckling”, säger Mikael Hillman (M). 

 • ”Vi är skyldiga våra barn en hoppfull framtid, och därför tar vi moderater ansvar i en svår tid och lägger förslag om att satsa på lärarnas arbetsmiljö”, säger Mikael Hillman (M).

 • ”Forskning visar att det finns en stark koppling mellan betygsnivå, lärarstöd och prestation i ett tvålärarsystem. Även elevernas engagemang, och klimatet i klassrummet, spelar roll. Bristen på uppmärksamhet för en elev kan leda till minskat intresse för lärande”, säger Paula Larsson (M), forskare och lektor i pedagogik.
För mer information

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Paula Larsson (M), ersättare Utbildningsnämnden samt forskare och lektor i pedagogik

073-060 88 66

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Beklagligt att majoriteten fortsätter skära ner i skolan”

Majoritetsstyret presenterar i veckan sitt budgetförslag för 2024. Där föreslås bland annat nedskärningar i utbildningsnämndens budget med närmare 30 miljoner kronor nästa år. Under hela planeringsperioden planerar majoriteten i Gävle att skära ner på skolan med totalt 111,8 miljoner kronor.  

Citat
 • ”Det finns mycket att skära ner i kommunens verksamhet som inte är kärnverksamhet, men att man väljer att inrätta sparkrav på just skolan är anmärkningsvärt. Det är redan idag för få elever i Gävle kommun som klarar skolan, och nu ska nedskärningarna fortsätta. De långsiktiga konsekvenserna är svåröverblickbara”, säger William Elofsson (M). 

 • ”Skolan är en viktig nyckel i det förebyggande arbetet för att bland annat motverka kriminalitet bland unga. Så allt som sägs om vikten av förebyggande trygghetsåtgärder från Socialdemokraterna är tydligen mest tomt snack. Det är djupt beklagligt att majoriteten fortsätter att skära ner i skolan”, säger William Elofsson (M). 

 • ”I vårt budgetförslag som vi ska presentera kommande veckor så kommer vi att freda skolan från dessa sparkrav. Kommunpolitiker måste ha förmågan att arbeta långsiktigt, att sätta hårt mot en skola som redan har det tufft är inte annat än kortsiktigt”, säger William Elofsson (M).

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: Gävle kommun tappar 13 placeringar i småföretagarmätning

Tisdag 17 oktober släppte Småföretagarnas Riksförbund sin ranking i kommuners småföretagsklimat, Småföretagarindex, för fjärde året i rad. I år visade sig Gävle vara på plats 176, ett fall från plats 163 i fjol.

Läs hela rankingen på Småföretagarnas Riksförbunds hemsida här: https://smaforetagarna.se/smaforetagarindex-2023-rapport/

Citat
 • ”Jag är tyvärr inte alls förvånad över resultatet. Vi har fått många indikationer på att företagsklimatet inte förbättras för kommunens småföretagare, exempelvis i Svenskt Näringslivs näringslivsranking som släpptes för några veckor sedan Gävle hade stagnerat på en katastrofal nivå”, säger William Elofsson (M).

 • ”Jag möter dagligen småföretagare i Gävle som beskriver ett starkt missnöje med kommunledningens handlingskraft i näringslivsfrågor. För visst finns det bra mål i näringslivsprogrammet, men om man inte gör verklighet av det genom politiska beslut blir det inte annat än tomma löften”, säger William Elofsson (M).

 • ”Vi moderater lägger fram skarpa förslag på kommunstyrelsens och nämndernas bord. Tyvärr är det sällan som Samling för Gävles partier väljer att rösta för våra förslag. Nu senast röstade de för en chockhöjning av avfallstaxan för företag”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94