2024-03-25

Moderaterna: ”Arbetsmiljön för boendestödjare måste förbättras”

På nämnden lade Moderaterna ett initiativärende om att uppdra till Sektor Välfärd att genomföra en genomlysning av arbetsmiljön för boendestödjare inom verksamheterna. Detta efter att det framkommit att det föreligger brister. Bland annat har två skyddsombud lämnat sina uppdrag.

Citat
  • ”Boendestödjare är en så viktig arbetsgrupp som har ett mycket krävande jobb, ska de orka ge sina kunder det stöd de förtjänar måste arbetsmiljön bara fungera. Vi förväntar oss nu krafttag från kommunen!”, säger Peter Johansson (M) 
För mer information

Peter Johansson (M), andre vice ordförande Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden Gävle kommun

073-332 10 89

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln