Moderaternas kansli i Gävle kommun

Kontaktpersoner finns längre ned på sidan.

Emelie Ambrosius

Politisk sekreterare (M)

Gävle kommun

Kontaktuppgifter

Victor Siljevik

Politisk sekreterare (M)

Gävle kommun

Kontaktuppgifter