Vår politik

Vi ser en hoppfull framtid för Gävle kommun. En framtid där hela Gävle kommun ska leva.

Moderaterna är ett liberalkonservativt parti och vår ideologi är en förening av en konservativ samhällssyn och en liberal idéströmning. Det som präglar Moderaternas ideologiska syn är en önskan av kontinuitet, visionen om det öppna samhället och den enskilda människans frihet. Friheten från alla former av förtryck, att själv få forma sitt eget liv. Vi ser varje människa som unik, med rätten att själv fatta egna beslut och råda över sina tillgångar i så stor utsträckning som möjligt. För oss handlar det om frihet. Detta är den syn som präglar hur vi ser på Gävle och som formar vår vision av kommunens utveckling.

Vi moderater ser skapandet av ett tryggare Gävle som det största vallöftet till väljarna. Trygghet för oss innebär tre huvuddelar:

  • En fysiskt trygg miljö – du ska känna dig trygg i din omgivning i din vardag.
  • En bättre skola – en skola som ger eleverna förutsättningar till vidare studier, arbete och att uppfylla sina drömmar.
  • En välfungerande vård och omsorg – en äldrevård som håller hög kvalitet och där du själv bestämmer hur och av vem som du får den hjälp som du behöver. För att skapa trygghet krävs reformer i Gävle kommun. I denna folder lyfter vi några områden vi ser som centrala för att uppnå våra mål med att skapa ett tryggare Gävle för alla.

Här kan du läsa mer: