Partiförening – Moderaterna i Gävle

Välkommen till partiföreningen Moderaterna i Gävle!

Styrelse

Petri Ekorre, ordförande

Anders Jansson Gladh, vice ordförande

Bengt Nises, ledamot

Zahra Asgari, ledamot

Peter Johansson, ledamot

Eva Enmarker, ledamot

Lotta Söderström, ledamot

Julia Söderström, MUF-representant

Margareta Larsson, gruppledare