2023-06-15

Moderaterna: ”Delegera inte viktiga beslut om polisanmälningar till enskilda handläggare”

På socialnämndens sammanträde under tisdagen beslutades att delegationen ändras så att beslut angående polisanmälningsärenden inte längre ska beslutas av politikerna i nämndens individ- och myndighetsutskott, utan med fullmakt av socialtjänstens tjänstemän. Detta röstade Moderaterna emot. Även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet valde att gå på Moderaternas linje.

Dessa polisanmälningsärenden handlar främst om misstänkta brott mot barn, och är allvarliga. Det är av stor betydelse att dessa typer av ärenden tas på politisk nivå, och inte delegeras så långt som till en enskild handläggare. 

Citat
  • “Idag ser vi en normalisering av våld i stort, också bland mycket unga individer. Något som inte längre tas på samma stora allvar med den nya delegationsordningen. För oss moderater var det en självklarhet att rösta emot förslaget”, säger Eva Marja Andersson (M). 

  • “Att det i underlaget används som argument att dessa ärenden idag är en börda för oss politiker anser jag är anmärkningsvärt. Vi har ofta tunga ärenden i socialnämnden, men just dessa har jag inte alls upplevt som tunglästa”, säger Eva Marja Andersson (M).
För mer information

Eva Marja Andersson (M)

Andre vice ordförande socialnämnden Gävle

070-545 67 85

Ta ställning och dela artikeln