2023-06-13

Moderaterna: ”Gävle kommun måste ha en demenssjuksköterska”

Moderaterna i omvårdnadsnämnden i Gävle lämnar in flera initiativärenden om att stärka demensvården i kommunen till torsdagens sammanträde.

Under året har det framkommit stora brister i demensvården inom Omvårdnad Gävle. En genomlysning av demensvården har dessvärre skjutits på framtiden då det inte har gått att finna konsulter med rätt kompetens. Det är nu en uppenbar risk att utredningen inte kommer att genomföras förrän under 2024. 

Idag består teamet bara av en demenssamordnare och en undersköterska. Moderaterna i Gävle kommun anser att det borde utökas med minst en demenssjuksköterska som initierar minnesutredningar, hjälper personen och dennes närstående samt motiverar att ta emot hjälpen som erbjuds.

Omvårdnad Gävle har en gång i tiden varit ledande i landet att använda det så kallade BPSD-registret som är ett nationellt arbetsverktyg som ger stora förutsättningar att ge dem demenssjuka en bättre tillvaro. Vår ambition är att återigen bli ledande i landet, men då krävs politiskt engagemang och intresse, och detta kan mycket enkelt redovisas från BPSD-registret.

Citat
  • “Att en så stor kommun som Gävle saknar demenssjuksköterska är anmärkningsvärt. Därför lägger vi nu skarpa förslag för att detta ska kunna bli verklighet”, säger Anders Jansson Gladh (M)

  • ”Att kunna följa hur måendet hos demenssjuka utvecklas och ge goda förutsättningar är för mig som moderat kommunpolitiker i omvårdnadsnämnden väldigt viktigt”, säger Anders Jansson Gladh (M)
För mer information

Anders Jansson Gladh (M)

Andre vice ordförande omvårdnadsnämnden Gävle

072-963 30 88

Läs hela initiativärendena här.

Ta ställning och dela artikeln