2024-03-25

Moderaterna: ”Gör en konsekvensanalys kring hemtagning av HVB-placeringar”

På senaste sammanträdet med Socialnämnden lade Moderaterna ett initiativärende om att uppdra till Sektor Välfärd att genomföra en konsekvensanalys av majoritetens besparingar inom socialtjänsten, och i synnerhet hemtagning av HVB-placeringar.

Citat
  • ”Vi efterfrågar en djupgående konsekvensanalys av Samling för Gävles besparingsåtgärder. Deras beslut om hemtagningar under dessa förhållanden sätter både ungdomarnas välmående på spel samt säkerheten ute i vårt samhälle. Jag undrar också hur dessa åtgärder kommer att påverka arbetsmiljön för de anställda?”, säger Cecilia Eriksson Ajanovic (M).

  • ”Just nu finns det fler frågor än svar på hur dessa planer ska genomföras. I allvarliga frågor som dessa bör en konsekvensanalys finnas på plats innan genomförandet påbörjas.”, säger Cecilia Eriksson Ajanovic (M).
För mer information

Cecilia Eriksson Ajanovic (M), andre vice ordförande Socialnämnden Gävle kommun

072-336 63 22

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln