2024-02-21

Moderaterna: ”Har våra sköra tillgång till god beredskap om kriget kommer?”

På Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens sammanträde på onsdagen samt Omvårdnadsnämndens sammanträde på torsdagen lägger Moderaterna initiativärenden om att se över beredskapen inom Sektor Välfärd för att säkerställa en god beredskap i verksamheterna.

Citat
  • ”Som tur är står ju inte kriget vid tröskeln, men i dessa tider måste vi se till att vi har god beredskap. Vilka förberedelser är gjorda för att skydda de som bor i äldreboenden eller har hemtjänst om kriget skulle komma? Finns det skyddsrum för alla och kan vården tillgodoses även i skyddsrummen? Det är frågor som är värt att ställa sig. Får vi inget tydligt svar så måste åtgärder vidtas”, säger Anders Jansson Gladh (M).

  • ”En grupp som inte får glömmas bort när man pratar om krisberedskap är de med funktionsnedsättning som har extra behov av hjälp i vardagen. Kan även dessa grupper i samhället vara trygga i att det finns en plan i tider av kris eller krig? Vi hoppas få veta mer om hur Sektor Välfärd resonerar kring detta”, säger Peter Johansson (M).
För mer information

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun

072-963 30 88

Peter Johansson (M), andre vice ordförande Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i Gävle kommun

073-332 10 89

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln