2024-02-21

Moderaterna: ”Höj ambitionen för bättre företagsklimat”

Under onsdagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun kommer Moderaterna lägga ett förslag för att höja ambitionerna för förbättrat näringslivsklimat. Därför föreslår Moderaterna förändringar i den föreslagna verksamhetsplanen.

Moderaterna betonar i sitt förslag att ett av Gävle kommuns fem övergripande mål är ”ett väsentligt förbättrat företagsklimat”. Oavsett om man tittar på SKR:s eller Svenskt Näringslivs undersökningar så befinner sig Gävle år efter år i det absoluta bottenskiktet. 

Citat
  • ”Ett av Gävle kommuns fem övergripande mål är ”ett väsentligt förbättrat företagsklimat”. Oavsett om man tittar på SKR:s eller Svenskt Näringslivs undersökningar så befinner sig Gävle år efter år i det absoluta bottenskiktet. Det duger inte”, säger Bengt Nises (M).

  • ”Ett förbättrat företagsklimat är starkt kopplat till just myndighetsutövning varför Samhällsbyggnadsnämndens arbete kraftigt påverkar det övergripande målet för Gävle. Vi moderater är fast beslutna om att vi måste höja ambitionen om vi ska lyckas förbättra företagsklimatet i vår kommun. Att sätta låga mål, att inte spänna bågen ordentligt, är helt fel väg”, säger Bengt Nises (M).

  • ”Gävle kommun har i Näringslivsprogrammet angett som målvärde att NKI ska vara minst 70, men Samhällsbyggnadsnämnden kan naturligtvis välja att sätta ett högre mål. Att Gävle kommun väljer att sätta ett mål långt under Sverigesnittet, som är NKI 75, innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden också måste göra det. Även om ett NKI på 70 enligt NKI-gradering är att beteckna högt så räcker det inte om man på allvar menar att man vill ta upp kampen med andra kommuner”, säger Bengt Nises (M). 
För mer information

Bengt Nises (M), ledamot Samhällsbyggnadsnämnden Gävle

070-642 52 21

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Gävle

070-360 94 24

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln