2023-10-10

Moderaterna: ”Inför ett anställningsstopp på administrativa tjänster i Gävle kommun”

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde lägger Moderaterna ett initiativärende om att införa ett anställningsstopp inom Sektor Styrning och stöd, och att enskilda undantag ska godkännas av kommunstyrelsens ordförande. Samling för Gävle föreslår att förslaget inte ska bli verklighet, vilket Moderaterna beklagar.

Citat
  • ”I en kommun som prognostiserar ett underskott på hundratals miljoner är det inte rimligt att exempelvis ytterligare en näringsutvecklare anställs. Det är inte nödvändigtvis så att rekryteringen är onödig i goda ekonomiska tider, men det är inte den verklighet som råder. En sådan avvägning, i detta ekonomiska läge, bör göras av kommunstyrelsens ordförande så att skattebetalarna kan utkräva politiskt ansvar”, säger William Elofsson (M).

  • ”Den politiska majoriteten har sedan tidigare meddelat att det ska råda restriktivitet kring nyanställningar, men det finns exempel på hur tjänster som inte kan anses vara direkt kärnverksamhet utlysts. Exempelvis utlystes en tjänst som näringslivsutvecklare i juli i år. Så bevisligen fungerar inte Samling för Gävles arbetssätt”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition / kommunstyrelsens andre vice ordförande

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln