2023-10-25

Moderaterna: ”Inför tvålärarsystem i Gävles grundskolor”

På onsdagens sammanträde med Utbildningsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att införa tvålärarsystem i Gävles grundskolor. 

Initiativärendet valde den styrande majoriteten att avslå med motiveringen att rektorerna själva har makten över skolans verksamhet. Utöver Moderaterna röstade även Sverigedemokraternas ledamöter bifall till initiativet.

Citat
  • ”Vi lägger nu ett skarpt förslag för att göra något åt den utbredda ungdomskriminaliteten och det rådande utanförskapet som finns. Skolan är framtiden och det är där vi kommer att kunna påverka vår samhällsutveckling”, säger Mikael Hillman (M). 

  • ”Vi är skyldiga våra barn en hoppfull framtid, och därför tar vi moderater ansvar i en svår tid och lägger förslag om att satsa på lärarnas arbetsmiljö”, säger Mikael Hillman (M).

  • ”Forskning visar att det finns en stark koppling mellan betygsnivå, lärarstöd och prestation i ett tvålärarsystem. Även elevernas engagemang, och klimatet i klassrummet, spelar roll. Bristen på uppmärksamhet för en elev kan leda till minskat intresse för lärande”, säger Paula Larsson (M), forskare och lektor i pedagogik.
För mer information

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Paula Larsson (M), ersättare Utbildningsnämnden samt forskare och lektor i pedagogik

073-060 88 66

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln