2024-03-11

Moderaterna kräver: ”Gävle kommun måste lämna nätverket Äldrevänlig kommun”

Tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen kommer att hantera Moderaternas initiativärende med anledning av de brister i rutiner som finns inom Omvårdnad Gävle. Moderaterna menar att det är mycket illavarslande att det först efter ett dödsfall konstaterats att Gävle kommun upptäcker att kunskap, stöd och rutiner saknas.

Förslaget innebär att man ska genomföra en extern granskning av samtliga kommunala vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten samt andra verksamheter inom Omvårdnadsnämndens verksamhet i Gävle kommun. Samling för Gävle, med Socialdemokraterna i spetsen, har nu meddelat att de tänker rösta nej.

Som en följd av majoritetens ovilja att granska äldreomsorgen, och sedan tidigare freda samma verksamhet från sparkrav, kräver nu Moderaterna att Gävle kommun ska lämna nätverket Äldrevänlig kommun. De liknar satsningen vid en kommunal motsvarighet till greenwashing.

Citat
  • ”Det är mycket illavarslande att det först efter ett dödsfall konstateras att kunskap, stöd och rutiner saknas. Därför lägger vi idag fram ett skarpt förslag som skulle innebära en ordentlig genomlysning av hela äldreomsorgen i Gävle. Men tyvärr säger Socialdemokraterna nej till detta. Återigen visar de att deras politik är långt ifrån äldrevänlig”, säger William Elofsson (M).

  • ”Att Gävle kommun är med i nätverket Äldrevänlig kommun samtidigt som Socialdemokraterna fortsätter att skära ner i äldreomsorgen är inget annat än vilseledande. Nu senast aviserade de att anhörigcenter och träffpunkter ska utsättas för så kraftiga sparkrav att verksamheterna mer eller mindre läggs ned”, säger William Elofsson (M).

  • ”Gävle kommuns medlemskap i nätverket Äldrevänlig kommun är inget annat än kommunal verksamhets motsvarighet till greenwashing. Det är ovärdigt att vissa politiker försöker vilseleda Gävleborna”, säger William Elofsson (M).

  • ”Det viktigaste Gävles politiker kan göra för äldreomsorgen är att slopa de ogenomtänkta sparkraven. Så länge de ligger krav kommer ändå inte arbetet som görs inom ramen för nätverket Äldrevänlig kommun göra någon större skillnad. Handlingsplanen kan ju inte realiseras”, säger William Elofsson (M). 
För mer information

William Elofsson (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande/kommunalråd i opposition

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln