2023-10-27

Moderaterna: ”Lägg fram en tydlig plan för att förbättra vården på Fleminggatan”

Under torsdagens sammanträde med Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna på Fleminggatans vård- och omsorgsboende. 

Moderaternas ledamöter, samt även Sverigedemokraterna, röstade bifall till ärendet. Majoritetspartierna och Vänsterpartiet valde dock att avslå ärendet. 

Citat
  • ”Det är starkt upprörande att det ännu inte finns en plan för att förbättra vården på Fleminggatans vård- och omsorgsboende efter de allvarliga bristerna som uppdagades i fjol”, säger Anders Jansson Gladh (M). 

  • ”Vi moderater är väldigt måna om att bristerna åtgärdats, som vi varit tydliga med under hela tiden. Då krävs dock en tydlig plan om hur detta ska ske och en transparens gentemot oss politiker och de boende på Fleminggatan”, säger Anders Jansson Gladh (M).

  • ”Än mer upprörande är det att se att Omvårdnadsnämndens ordförande Eva Älander inte vill ha en transparens och tydlighet kring händelserna på Fleminggatan”, säger Anders Jansson Gladh (M).
För mer information

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

072-963 30 88

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln