2023-06-12

Moderaterna: ”Låt skolorna och äldreomsorgen fredas från kommunens sparkrav”

På måndagens extrainsatta kommunstyrelsesammanträde presenterade Samling för Gävle sitt förslag till bland annat omföring av kommunbidragen till nämnderna, i underlaget framgår att besparingskraven i respektive nämnd kvarstår. 

Moderaterna lägger ett alternativt förslag till beslut där ytterligare 45 miljoner kronor tas ur resultatutjämningsreserven. Förslaget innebär att ramen för utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden ökar med 25 respektive 20 miljoner kronor, för att på så sätt kunna ta bort besparingskraven för dessa två nämnder.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet stödde Moderaternas förslag. Således skiljer det endast en röst i kommunfullmäktige för att stoppa sparkraven på skolan och äldreomsorgen.

Citat
  • ”Att fortsätta sätta hårda besparingskrav på Gävle kommuns skolor och äldreomsorg i dessa tuffa tider är dumt. Skolorna och äldreomsorgen är en av kommunens viktigaste kärnverksamheter och ska inte nedprioriteras och därför lägger vi nu ett förslag på ökat kommunbidrag så att besparingskraven kan tas bort. Att spara på skolan nu kommer kosta ännu mer i framtiden och de äldre i vår kommun ska kunna lita på att äldreomsorgen är trygg”, säger William Elofsson (M).

  • ”Detta är förslag som vi moderater lade fram redan i höstas, men som Samling för Gävle valde att stoppa. Utbildning och omvårdnad är två områden som bör vara fredade från kommunens sparkrav. Precis som vi presenterade i höstas går det att få en budget i balans på tre, fyra års sikt utan att skära i dessa viktiga verksamheter”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande och kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Läs yrkandet till kommunstyrelsen här.

Ta ställning och dela artikeln