2023-06-13

Moderaterna: ”Politiken måste få kontroll över kvalitetsutvecklingen inom Omvårdnad Gävle”

Moderaterna i omvårdnadsnämnden lämnar in ett initiativärende inför torsdagens sammanträde. Politikerna i nämnden måste ges möjlighet att ta ett större ansvar, ha bättre uppföljning och kontroll av kvalitetsarbetet kring de äldre. 

Omvårdnad Gävle har under lång tid haft ett ständigt kvalitetsarbete vid sina verksamheter. Tyvärr har detta kvalitetsarbete fallerat både vid Fleminggatan och Solberga vård och omsorgsboende under 2022 – utan omvårdnadsnämndens vetskap.

I år har sedan stora kvalitetsbrister uppdagats vid dessa boenden. Därför vill vi moderater att Sektor Välfärd nu gör en kvalitetsuppföljningsplan. En plan där kvalitetsarbetet och nödvändiga åtgärder redovisas för att utveckla och förbättra kvaliteten. Planen ska redovisas halvårsvis och godkänns av omvårdnadsnämndens politiker.

Citat
  • “Det som förvånar oss moderater är Sektor Välfärds bristande uppföljning av kvalitetsarbetet. Hur kunde det gå så långt utan att brister upptäcktes och avhjälptes i tid? Då hade inte dementa vid Fleminggatan kommit till skada.”, säger Anders Jansson Gladh (M)

  • ”Vi politiker måste nu ta vårt ansvar och få kontroll över kvalitétsutvecklingen inom Omvårdnad Gävle.”, säger Anders Jansson Gladh (M)
För mer information

Anders Jansson Gladh (M)

Andre vice ordförande omvårdnadsnämnden Gävle

072-963 30 88

Läs hela initiativärendet här.

Ta ställning och dela artikeln