2023-09-26

Moderaterna: ”Revidera Gävles alkoholpolicy utifrån samhällets utveckling”

Under våren 2022 tog Socialnämnden i Gävle kommun beslut om nya riktlinjer för alkoholservering inom kommunen. Då konstaterades även att alkoholpolicyn bör uppdateras med tätare mellanrum än tidigare. 

Moderaterna i Socialnämnden lägger på tisdagens sammanträde ett initiativärende om att revidera alkoholpolicyn. Läs hela förslaget här.

Citat
  • ”Det är viktigt att vi ser till de som verkar och bor i Gävle, och genom att utvärdera riktlinjerna kan vi se till att förbättra alkoholpolicyn”, säger Eva Marja Andersson (M).

  • ”Samhället utvecklas ständigt, och det bör även Gävle kommuns riktlinjer för alkoholservering göras”, säger Eva Marja Andersson (M). 
För mer information

Eva Marja Andersson (M), andre vice ordförande Socialnämnden Gävle kommun

070-545 67 85

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln