2023-09-27

Moderaterna: ”Sök efter vapen och droger i Gävles gymnasieskolor!”

Under onsdagens sammanträde med Utbildningsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att kommunen ska undersöka möjligheten att under skoltid söka efter narkotika och vapen i Gävles gymnasieskolor, i första hand med hjälp av sökhund. Detta för att motverka kriminalitet och förebygga våld. 

Moderaterna yrkade bifall till initiativärendet, som går att läsa här. Även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet valde att rösta bifall till förslaget. Majoriteten valde dock att skicka ärendet på beredning för beslut på nästkommande nämnd.

Citat
  • ”Som politiker fördömer man ofta kriminaliteten och den utvecklingen vi ser i Gävles skolor, men vi gör inte tillräckligt för att motverka våldet och missbruket. Därför lägger vi nu konkreta förslag som kan vara bra verktyg för att komma till bukt med problemen i gymnasieskolorna. Hundsök efter vapen och droger på skoltid förväntar vi oss har en god avskräckande effekt”, säger Mikael Hillman (M). 

  • ”Kriminaliteten måste motverkas i alla delar i samhället, inte minst i skolan. Vi hör hela tiden hur gängkriminaliteten rekryterar yngre och yngre ungdomar och barn. Vi får också ta del av larmrapporter om vapen i skolan”, säger Mikael Hillman (M).
För mer information

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln