2024-03-04

Moderaterna: ”Statsbidrag på flera miljoner har använts felaktigt”

Gävle kommun har under år 2023 mottagit ett riktat statsbidrag på 10,9 för att stävja psykisk ohälsa. Nu har det framkommit att dessa öronmärkta pengar inte gått till det som var tänkt, utan till att hantera det allmänna underskottet. Nu reagerar oppositionspartiet Moderaterna på detta och kräver svar på varför statsbidrag på flera miljoner använts felaktigt och på vilka konsekvenser de uteblivna satsningarna mot psykisk ohälsa uteblivit.

Citat
  • ”Det är djupt olyckligt och helt oacceptabelt att medel, som avsatts för att bekämpa det växande problemet med psykisk ohälsa, har omdirigerats till att hantera vårt allmänna underskott. Psykisk ohälsa är inte bara en individuell tragedi, utan också en samhällsutmaning i form av utanförskap och i förlängningen en ökad risk för att hamna i kriminalitet”, säger Eva Marja Andersson (M).

  • ”Att missbruka statsbidrag, som är öronmärkta för att adressera den växande psykiska ohälsan, undergräver vår förmåga att ge stöd till de mest sårbara i vårt samhälle. Detta är inte bara en fråga om felaktig hantering av offentliga medel, utan också ett svek mot de individer och familjer som kämpar mot psykisk ohälsa varje dag. Vi måste reda ut vad som gått fel denna gång och säkerställa att framtida finansiering går direkt till de åtgärder som kan göra en konkret skillnad”, säger Eva Marja Andersson (M).
För mer information

Eva Marja Andersson (M), gruppledare Moderaterna i Gävle kommun

070-545 67 85

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna i Gävle kommun

073-873 28 94 / victor.siljevik@moderaterna.se

Ta ställning och dela artikeln