Anders Jansson Gladh

2:e vice ordförande Omvårdnadsnämnden

Kontakt sker via Moderaterna i Gävles politiska kansli.