2023-05-25

Pressmeddelande: ”Gävle kommun måste börja se till fotgängarnas säkerhet”

Moderaterna lade tidigare fram ett s.k. initiativärende till Samhällsbyggnadsnämnden om att inrätta ett övergångsställe vid cirkulationsplatsen i Stigslund, som idag saknar en säker passage till restaurangerna på Norra Kungsvägen 42. Under onsdagens sammanträde föreslår majoritetsstyret att förslaget ska anses besvarat med hänvisning till att det inte är lämpligt att inrätta ett övergångsställe på den föreslagna platsen.

Citat

  • Idag saknar gående, cyklister, föräldrar med barnvagn eller äldre med rullatorer, samt exempelvis rullstolsburna ett säkert sätt att ta sig över gatan. Speciellt på vintern när det kan finnas höga plogvallar, säger Mikael Brodin (M).
  • Att förslaget avvisas med hänvisning till att det inte är en lämplig plats är ganska motsägelsefullt då det idag inte finns något lämpligt sätt att ta sig till dessa restauranger över huvud taget, säger Mikael Brodin (M).
  • Restaurangägarna vittnar alltså om hur barn springer över vägen för att inte bli överkörda. Majoritetsstyret skulle behöva börja se mer till Gävlebornas säkerhet och vädjan, och inte glömma bort fotgängarna. Det skulle vara på sin plats, säger Mikael Brodin (M).

För mer information

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun

070-360 94 24

Läs hela ärendet här.

Ta ställning och dela artikeln