2023-09-25

Pressmeddelande: Kraftiga höjningar av avfallstaxor återremitterat av kommunfullmäktige

På dagens kommunfullmäktigesammanträde lade den politiska majoriteten fram ett förslag som innebär drastiska höjningar av avfallstaxorna för Gävle kommuns företagare och för de som har fritidshus.

Moderaterna lade ett eget förslag till beslut som innebär en höjning på maximalt åtta procent, men även att ärendet ska återremitteras till Gästrike Återvinnare. Även Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslagen. 

Yrkandet från William Elofsson (M) om återremittering godkändes av kommunfullmäktige. Förslaget lades med följande motivering:

I 2 kap 6 § i kommunallagen fastställs självkostnadsprincipen, den gäller även kommunalförbund som Gästrike Återvinnare. I förslag till beslut i detta ärende finns flera kraftiga höjningar, däribland på vissa grundavgifter. Det behövs en redogörelse och beskrivning för hur självkostnadsprincipen bejakats i detta ärende. Däribland, hur kommer det sig att bara vissa grundavgifter höjs så kraftigt, medan andra bara höjs väsentligt mindre. Samt om Gästrike Återvinnare tidigare, i strid mot kommunallagen, subventionerat taxor och avgifter.

Citat
  • ”I dag lade vi fram förslaget till kommunfullmäktige om att återremittera höjningarna till kommunstyrelsen och Gästrike Återvinnare i hopp om att man ska se problematiken med en chockhöjning av avfallstaxorna. Men framför allt för att genomlysa huruvida taxorna och taxehöjningarna är i enlighet med den lagstadgade självfinansieringsprincipen”, säger William Elofsson (M).

  • ”Miljöpartiets Therese Metz påstod i debatten att Gästrike Återvinnare subventionerar vissa taxor och avgifter i nuläget. Då detta strider mot kommunallagen måste det klargöras huruvida detta stämmer eller ej”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln