2023-04-25

Pressmeddelande: Tillsätt en kriskommission som granskar äldreomsorgen

Under flera månader har allvarliga brister framkommit inom vård- och omsorgsboenden och nu även inom hemtjänsten i Gävle kommun. Därför lägger nu Moderaterna i Omvårdnadsnämnden ett initiativärende om att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en kriskommission för att utreda bristerna inom äldreomsorgen och verksamheterna inom Sektor Välfärd.

Citat

  • ”Ledningen av Sektor Välfärd verkar inte ha tillräckligt bra uppföljning och styrning av verksamheten. Det känns som att personalen och första linjens chefer inte får det stöd de behöver för att göra sitt jobb”, säger Anders Jansson Gladh (M).

  • ”Sektor Välfärd måste gå till botten med detta, och för det krävs en kriskommission som kan granska vad som gått snett, och det är snarast”, säger Anders Jansson Gladh (M).

  • ”Under flera månader har allvarliga brister framkommit inom vård- och omsorgsboenden och nu även inom hemtjänsten i Gävle kommun. Trygg och säker omvårdnad av de äldre har inte kunnat garanterats och detta är helt oacceptabelt”, säger William Elofsson (M).

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition – 072-222 88 28

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande i omvårdnadsnämnden – 072-963 30 88

Läs hela ärendet här.

Ta ställning och dela artikeln