2023-05-25

Pressmeddelande: ”Varför tog det ett år och sju månader att upptäcka de allvarliga bristerna vid Solberga vård- och omsorgsboende?”

I mars 2023 granskades Solberga vård- och omsorgsboende och det upptäcktes allvarliga brister i verksamheten. Ingen del i granskningen gav ett godkänt resultat och det förelåg uppenbara risker att de äldre inte fick en god och säker vård. Det som är än mer allvarligt är att det har tagit så lång tid att upptäcka bristerna. Redan ett år och sju månader tidigare hade de första frågorna från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med klagomål gällande Solberga vård- och omsorgsboende inkommit till Sektor Välfärd. Varför reagerade ledningen inte snabbare?

Moderaterna i Omvårdnadsnämnden har nu lämnat in ett initiativärende i frågan.

Citat

–  “Senfärdigheten i att upptäcka bristerna och vidta åtgärder förvånar oss Moderater. Sektor Välfärd verkar inte ha en tillräckligt bra styrning och uppföljning av verksamheten” – Anders Jansson Gladh (M)

–  “Nu måste ledningen av Sektor Välfärd tvätta byken och redovisa varför det tar hela 19 månader att agera på allvarliga brister i god och säker vård vid Solberga vård- och omsorgsboende” – Anders Jansson Gladh (M)

För mer information

Anders Jansson Gladh (M), 2:e vice ordförande

Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

072-9633088

Läs hela ärendet här.

Ta ställning och dela artikeln