2024-02-15

Pressmeddelande: William Elofsson ska utveckla Moderaternas miljöpolitik

Nu tillsätter Moderaterna tre arbetsgrupper för att utveckla partiets miljö-, infrastruktur- och lokala trygghetspolitik. William Elofsson (M) kommer att arbeta med att utveckla miljöpolitiken.

Under Moderaternas partistämma i Umeå förra året beslutades det att Moderaterna ska utveckla partiets politik på tre områden: Miljö, infrastruktur och lokal trygghet. 

  • Det här arbetet är en viktig del i att Moderaterna ska ha relevant och välutvecklad politik på alla områden. Arbetsgruppernas resultat kommer att spela en viktig roll när vi tar fram politik som ska möta dagens och framtidens samhällsproblem”, säger Karin Enström (M), partisekreterare. 

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun, kommer att utveckla Moderaternas miljöpolitik. Den arbetsgruppen kommer bland annat att arbeta med frågor som nyttjande av land, skog och hav med koppling till frågor om biologisk mångfald och resursutnyttjande. 

  • Det är viktigt att Moderaterna har en tydlig miljöpolitik som visar att tillväxt, forskning, effektivare teknik, mer förnybara drivmedel och smartare lösningar är vägen till ett mer hållbart samhälle. Miljöpartiets plakatpolitik och dystopiska världsbeskrivning ska inte vara allenarådande i miljödebatten, den förtjänar mer seriositet än så. Moderaternas miljöpolitik är en, och ska fortsätta vara en, politik för hoppfulla”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Ta ställning och dela artikeln