Pressmeddelande: Gävle kommun bedriver osund kommunal konkurrens mot privata företag inom konferensnäringen!

Vid tisdagens sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden väckte Moderaterna i Gävle ett initiativärende där vi kräver att Gävle kommun ska utreda hur konferensområdet Gasklockorna ska kunna arrenderas ut. Bakgrunden är den kritik som förekommer mot att Gävle kommun använder kommunala skattemedel där man konkurrerar med privata företag. Frågan om kommunal osund konkurrens har uppmärksammats av såväl Almega som Svenskt Näringsliv nyligen.

Enbart den senaste tiden har Gävle kommun marknadsfört området i såväl kommersiell radio som i nationella och lokala tidningar. Tyvärr avslog Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet förslaget från Moderaterna.

Citat

Det är anmärkningsvärt att inte C, L och KD ställde sig bakom vårt krav på att tillsätta en utredning för att kunna arrendera ut området”, säger 2:e vice ordförande Niclas Bornegrim i en kommentar till dagens beslut.

En utredning hade både kunnat visa för- och nackdelar med att arrendera ut området till professionella konferens-, event-, mäss- och festivalarrangörer.

Det kan aldrig vara en kommunal kärnuppgift att en kommun är konferensarrangör. Särskilt inte i en ekonomiskt ansträngd situation där kommunens skattemedel ska användas till kommunal kärnverksamhet – inte till att hyra ut konferenslokaler för event, mässor och konserter samt bedriva restaurangverksamhet.

För mer information

Niclas Bornegrim (M), 2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden – 072-520 33 00

Läs hela ärendet här.