Moderaterna: ”Beklagligt att majoriteten fortsätter skära ner i skolan”

Majoritetsstyret presenterar i veckan sitt budgetförslag för 2024. Där föreslås bland annat nedskärningar i utbildningsnämndens budget med närmare 30 miljoner kronor nästa år. Under hela planeringsperioden planerar majoriteten i Gävle att skära ner på skolan med totalt 111,8 miljoner kronor.  

Citat
 • ”Det finns mycket att skära ner i kommunens verksamhet som inte är kärnverksamhet, men att man väljer att inrätta sparkrav på just skolan är anmärkningsvärt. Det är redan idag för få elever i Gävle kommun som klarar skolan, och nu ska nedskärningarna fortsätta. De långsiktiga konsekvenserna är svåröverblickbara”, säger William Elofsson (M). 

 • ”Skolan är en viktig nyckel i det förebyggande arbetet för att bland annat motverka kriminalitet bland unga. Så allt som sägs om vikten av förebyggande trygghetsåtgärder från Socialdemokraterna är tydligen mest tomt snack. Det är djupt beklagligt att majoriteten fortsätter att skära ner i skolan”, säger William Elofsson (M). 

 • ”I vårt budgetförslag som vi ska presentera kommande veckor så kommer vi att freda skolan från dessa sparkrav. Kommunpolitiker måste ha förmågan att arbeta långsiktigt, att sätta hårt mot en skola som redan har det tufft är inte annat än kortsiktigt”, säger William Elofsson (M).

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Sluta fika och börja jobba”

Onsdagen 20 september släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking i kommuners näringslivsklimat. I år visade sig Gävle kommun vara på 266 plats, i princip samma plats som i fjol, 271.

Läs hela rankingen på Svenskt Näringslivs hemsida här: https://www.foretagsklimat.se/gavle/ranking

Citat

 • ”Samma urusla resultat som de senaste åren. Jag är tyvärr inte alls förvånad över resultatet. Vi har fått många indikationer på att företagsklimatet inte förbättras, exempelvis vid Svenskt Näringslivs enkätundersökningsresultat i våras där Gävle kommun hade stagnerat när resten av landets näringslivsklimat gått i en positiv riktning. Därtill uteblir den näringslivsvänliga politiken”, säger William Elofsson (M), kommunalråd i opposition i Gävle kommun. 

 • ”Jag möter dagligen företagare i Gävle som beskriver ett starkt missnöje med kommunledningens handlingskraft i näringslivsfrågor och tyvärr upplever jag detsamma även på de politiska mötena. Företagsbesök och dialoger är inget fel i sig, men när inte fikastunden överförs till politisk handling har vi politiker bara stulit tid från företagarna. Det är dags att sluta fika och börja jobba”, säger William Elofsson.

 • ”Vi moderater lägger ofta förslag som kan ha en positiv inverkan på Gävles företagsklimat, men dessa viftas tyvärr ofta bort av den styrande majoriteten. Titta bara på handlingarna inför måndagens kommunfullmäktige, chockhöjningar av avgifter för företag föreslås”, säger William Elofsson.
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: Regeringen skjuter till närmare 70 miljoner kronor till Gävle kommun

Idag presenterade regeringen att man föreslår ökade statsbidrag till Sveriges kommuner och regioner, sammanlagt 16 miljarder kronor, för att hjälpa till i ekonomiskt svåra tider. Gävle kommun tilldelas 68,7 miljoner kronor. 

Läs förslaget här: https://www.regeringen.se/contentassets/03c136b9ad7249fbafb67a28a0376661/gavleborgs-lan.pdf

Citat

 • ”Jag välkomnar dagens besked från regeringen. Kommunsektorn står inför svåra ekonomiska utmaningar. Däremot så måste Gävle kommun göra sin hemläxa, vi har idag en väsentligt högre skattesats än jämförbara kommuner. Så utrymme för effektiviseringar och förbättringar är stora. Men att ta ansvar för det lyckas inte Socialdemokraterna med, de går mest fram med osthyveln i ogenomtänkta och godtyckliga besparingar i kärnverksamheten”, säger William Elofsson (M), kommunalråd i opposition i Gävle. 
 • ”En typisk familj i Gävle, med två förvärvsarbetande vuxna som arbetar för medelinkomsten (år 2021), har en årsinkomst på 632 000 kronor. Flyttar denna familj till närliggande Uppsala får de nästan 6 000 kronor extra kvar i plånböckerna varje år. Väljer de i stället Västerås är summan nästan 16 000 kronor. Samtidigt får familjen likvärdig eller bättre kvalitet på kommunens samhällsservice. Ett tecken på att Gävles politiker måste ta ett större ekonomiskt ansvar – inte bara gapa efter mer statsbidrag”, säger William Elofsson.
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Moderaterna: ”Låt skolorna och äldreomsorgen fredas från kommunens sparkrav”

På måndagens extrainsatta kommunstyrelsesammanträde presenterade Samling för Gävle sitt förslag till bland annat omföring av kommunbidragen till nämnderna, i underlaget framgår att besparingskraven i respektive nämnd kvarstår. 

Moderaterna lägger ett alternativt förslag till beslut där ytterligare 45 miljoner kronor tas ur resultatutjämningsreserven. Förslaget innebär att ramen för utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden ökar med 25 respektive 20 miljoner kronor, för att på så sätt kunna ta bort besparingskraven för dessa två nämnder.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet stödde Moderaternas förslag. Således skiljer det endast en röst i kommunfullmäktige för att stoppa sparkraven på skolan och äldreomsorgen.

Citat
 • ”Att fortsätta sätta hårda besparingskrav på Gävle kommuns skolor och äldreomsorg i dessa tuffa tider är dumt. Skolorna och äldreomsorgen är en av kommunens viktigaste kärnverksamheter och ska inte nedprioriteras och därför lägger vi nu ett förslag på ökat kommunbidrag så att besparingskraven kan tas bort. Att spara på skolan nu kommer kosta ännu mer i framtiden och de äldre i vår kommun ska kunna lita på att äldreomsorgen är trygg”, säger William Elofsson (M).

 • ”Detta är förslag som vi moderater lade fram redan i höstas, men som Samling för Gävle valde att stoppa. Utbildning och omvårdnad är två områden som bör vara fredade från kommunens sparkrav. Precis som vi presenterade i höstas går det att få en budget i balans på tre, fyra års sikt utan att skära i dessa viktiga verksamheter”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande och kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Läs yrkandet till kommunstyrelsen här.

Pressmeddelande: William Elofsson och Adam Rydstedt föreslås vara Gävleborgs läns kandidater till Europaparlamentsvalet 2024

Nomineringskommittén har nu presenterat sitt förslag till lista för Europaparlamentsvalet 2024. William Elofsson och Adam Rydstedt föreslås vara Gävleborgs kandidater på listan.

Om drygt ett år är det val till Europaparlamentet och nu har Moderaternas nomineringskommitté lagt fram sitt förslag på kandidater. Från Gävleborg föreslås William Elofsson på plats 17 och Adam Rydstedt på plats 19. William Elofsson är från Gävle kommun och är kommunalråd i opposition. 

Det känns väldigt hedrande att nomineringskommittén har föreslagit mig till valsedeln till Europaparlamentet. Mycket av den politik som påverkar kommuner som Gävle kommer från EU. Därför behövs röster från Gävleborg i Bryssel. En fråga jag vill driva är att ändra fågeldirektivet så att jägarna kan se till att den invasiva, skadefågeln skarven slutar härja i vårt län, säger William Elofsson. 

Adam Rydstedt är från Hudiksvall och är kommunalråd.

Jag är glad och hedrad över att återigen bli föreslagen som kandidat inför Europaparlamentsvalet 2024. Sverige och Europa står inför mängder av utmaningar nu och framöver. Vi behöver ett starkt moderatlag i Bryssel som kan fatta kloka och väl avvägda beslut som är för Sveriges bästa, säger Adam Rydstedt.

Nomineringskommittén har under flera månader samlat in nomineringar, hållit intervjuer och nu slutligen presenterat deras förslag på lista till Europaparlamentsvalet. 

Vi har föreslagit en lista med personer som har förmåga att i parlamentet fokusera på det som är gemensamt, marknadsekonomisk reformpolitik, fri handel, en digitalisering som gör Europa ledande, en klimatpolitik som bygger på utveckling och en migrations- och rättspolitik som ger stabilitet och säkerhet, säger nomineringskommitténs ordförande Gunnar Hökmark.

Det stundande valet är ett viktigt val och Moderaterna är redo och väl förberedda för att fortsätta arbeta för ett säkrare, grönare och friare Europa. Listan fastställs slutligt i samband med Moderaternas partistämma i Umeå i oktober i år.

Jag vill börja med att tacka Gunnar Hökmark och nomineringskommittén för deras gedigna arbete i den här processen. Jag ser fram emot att ta på mig kampanjjackan och genomföra valrörelse igen med moderater runt om landet, säger Karin Enström, partisekreterare.

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Adam Rydstedt (M), kommunalråd Hudiksvalls kommun

072-455 07 66

Moderaterna: ”Gävles företagsklimat har stagnerat på en urusel nivå”

Under tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv sitt enkätresultat, där Gävles företagare har fått bedöma kommunens företagsklimat. Medan rikssnittet ökar från 3,43 till 3,46 i betygsättning, står Gävles omdöme kvar på låga 2,74. Gävle kommuns företagsklimat står still när Sverige går mot att bli mer företagsvänligt.

Länk till resultatet: https://www.foretagsklimat.se/gavle

Citat

 • Resultatet av mätningen stärker precis vad de lokala företagare jag möter själva berättar, så jag blir tyvärr inte förvånad. Nu i snart fyra år har inte majoriteten tagit krafttag för att förbättra företagsklimatet. Det måste vara slut på fikamöten, politiska beslut för bättre företagsklimat måste fattas, säger William Elofsson (M).
 • Att Gävle kommuns företagsklimat har stagnerat när rikssnittet ökar blir en indirekt försämring jämfört med resten av landet, säger William Elofsson (M).

För mer information:

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Pressmeddelande: Tillsätt en kriskommission som granskar äldreomsorgen

Under flera månader har allvarliga brister framkommit inom vård- och omsorgsboenden och nu även inom hemtjänsten i Gävle kommun. Därför lägger nu Moderaterna i Omvårdnadsnämnden ett initiativärende om att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en kriskommission för att utreda bristerna inom äldreomsorgen och verksamheterna inom Sektor Välfärd.

Citat

 • ”Ledningen av Sektor Välfärd verkar inte ha tillräckligt bra uppföljning och styrning av verksamheten. Det känns som att personalen och första linjens chefer inte får det stöd de behöver för att göra sitt jobb”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Sektor Välfärd måste gå till botten med detta, och för det krävs en kriskommission som kan granska vad som gått snett, och det är snarast”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Under flera månader har allvarliga brister framkommit inom vård- och omsorgsboenden och nu även inom hemtjänsten i Gävle kommun. Trygg och säker omvårdnad av de äldre har inte kunnat garanterats och detta är helt oacceptabelt”, säger William Elofsson (M).

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition – 072-222 88 28

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande i omvårdnadsnämnden – 072-963 30 88

Läs hela ärendet här.