Pressmeddelande: Gävle kommun tappar 17 placeringar i företagsklimat

Nu har Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA) genomfört sin årliga kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning där de mäter hur nöjda kommuners kunder är. På den totala rankingen hamnar Gävle kommun år 2023 på plats 172, ett tapp på 17 placeringar jämfört med 2022 och ett tapp på 79 platser jämfört med år 2019 då Gävle kommun hamnade på plats 93.

Kvalitetsmätningen görs genom att företagare får bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex områden. Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, serveringstillstånd samt miljö- och hälsoskydd.

Länk till resultatet för 2020: https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/fortsattgottbetygatkommunersarbetemedforetagsklimat.81476.html

Länk till tidigare års resultat: https://skr.se/skr/tjanster/statistik/oppnajamforelser/foretagsklimat/tidigareoppnajamforelserforetagsklimat.1148.html

Citat
 • ”Det är djupt beklagligt att majoriteten misslyckas med företagsklimatet i Gävle kommun. När viljan och ambitionen brister så smittar det bevisligen av sig på hur företagarna upplever deras arbete. Flertalet gånger har majoriteten stoppat enkla åtgärder för ett bättre företagsklimat utan hänvisat till den byråkratiska, politiska processen som fortskrider långsamt. Sedan Åsa Wiklund Lång (S) blev kommunstyrelsens ordförande har Gävle kommun fallit som en sten i den totala rankingen, 79 platser på fem år”, säger William Elofsson (M). 

 • ”Det är olyckligt att Gävle kommun inte följer med i utvecklingen av företagsklimatet i landet. För även om några faktorer är inom det godkända spannet, om än på låg nivå, så måste man titta på totalen. Och på totalen har Gävle kommun blivit rejält omsprungen av 79 kommuner”, säger William Elofsson (M). 
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Gävleborna ska självklart kunna elda löv och kvistar i sina trädgårdar”

Den 22 december 2022 beslutade regeringen om ändringar i avfallsförordningen för att leva upp till kraven i EU:s avfallsdirektiv. Dessa ändringar trädde i kraft den 1 januari 2024. Syftet med de nya reglerna om bioavfall är att förbränningen ska minska och att återvinningen ska öka.

Naturvårdsverket har som tillsynsvägledande myndighet gjort en tolkning av de nya bestämmelserna att det i praktiken är förbjudet att elda trädgårdsavfall som grenar och löv på tomten.  Den tolkningen går att ifrågasätta. Till exempel menar branschorganisationen Avfall Sverige att Naturvårdsverket gör en strikt tolkning av ”insamling”, och att hopkrattningen av sitt eget trädgårdsavfall inte räknas som det.

Vad som står klart är i varje fall att kommuner har möjlighet att fortsatt tillåta eldning av trädgårdsavfall i sina avfallsföreskrifter. Detta är vad bland annat Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i M-styrda Kungsbacka har gjort, med motiveringen att det är acceptabelt att elda i sin trädgård i en omfattning som inte stör andra.

Moderaterna i Gävle anser att Gävle kommun bör följa Kungsbackas exempel: https://kungsbacka.se/nyheter/nyhetsarkiv/2024-04-12-nytt-beslut-om-eldning-av-tradgardsavfall-i-kungsbacka

Hur det i nuläget ser ut på Gävle kommuns hemsida: https://www.gavle.se/kommunens-service/bygga-trafik-och-miljo/miljon-utomhus-och-inomhus/elda-inomhus-och-utomhus/

Citat
 • ”Det är ju vansinnigt att inte få elda ris i sin egen trädgård. Det är inte EU-regler som är grundproblemet här, utan Naturvårdsverkets överimplementering. En myndighet som skapat ett problem helt på egen hand. Tur är så kan kommuner göra ett undantagsbeslut”, säger William Elofsson (M).

 • ”Vi som kommun har möjlighet att fortsatt tillåta eldning av trädgårdsavfall i våra avfallsföreskrifter. Det har till exempel Kungsbacka kommun gjort. Gävle kommun måste ta efter detta”, säger William Elofsson (M). 
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: Moderaterna välkomnar att Fridhemsskolan nu ska byggas F-6

Moderaterna i Utbildningsnämnden i Gävle lade vid senaste nämndssammanträdet ett initiativärende om att bygga Fridhemsskolan från förskoleklass till årskurs 6, istället för endast upp till årskurs 3 som den politiska majoriteten föreslog i lokalresursplanen. För att göra detta möjligt föreslog vi att bygga skolan med enparallelliga klasser. 

Under onsdagen presenterade Utbildningsnämndens ordförande Daniel Olsson (S) att man väljer att följa Moderaternas förslag och ändra till att Fridhemsskolan byggs F-6. Moderaterna välkomnar det nya förslaget.

Citat
 • ”Att Socialdemokraterna nu väljer att gå tillbaka till vad de ursprungligen lovat välkomnar vi moderater. Detta har varit en viktig fråga för Moderaterna och inte minst de familjer som bor inom Fridhemsskolans upptagningsområde. Att det dock skulle ta så lång tid och krävas namninsamlingar för majoriteten i nämnden att ändra sig är beklagligt”, säger William Elofsson (M).

 • ”Så som vi drivit på i Utbildningsnämnden är det på tiden att man nu väljer att följa Moderaternas förslag om att bygga upp Fridhemsskolan som en F-6-skola. Vårt initiativärende, tillsammans med många upprörda föräldrars namnunderskrifter, har nu fått Daniel Olsson (S) att pudla. Det välkomnar vi”, säger Mikael Hillman (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: Moderaterna i Gävle har ikväll valt ny styrelse

På tisdagskvällen den 27 februari höll Moderaterna i Gävle sitt årsmöte på partilokalen på Drottninggatan. En ny styrelse valdes till att leda partiets arbete med omvalde ordföranden Petri Ekorre i spetsen.

Se presentationen av hela styrelsen här.

Citat
 • ”Att få medlemmarnas förtroende att fortsätta leda Moderaterna i Gävles arbete ännu ett år är hedrande. Det finns många reformer som behöver genomföras på såväl lokal som nationell och europeisk nivå, och därför är jag glad att jag får vara med och fortsätta arbeta för just detta här i Gävle”, säger Petri Ekorre. 

 • ”Här i vår stundar ett Europaparlamentsval där vår uppgift är att se till att öka valdeltagandet och visa på vikten av EU-frågor även på lokal nivå. Från vår kommun har vi William Elofsson på Moderaternas valsedel. Dessutom toppas listan även detta val med Gävlesonen Tomas Tobé”, säger Petri Ekorre. 
För mer information

Petri Ekorre (M), föreningsordförande Moderaterna i Gävle

070-309 88 66

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Oansvarigt att skära ner i Gävlebornas välfärd”

På torsdagen höll den politiska majoriteten i Gävle kommun en presskonferens där det lanserades ett besparingspaket inom välfärden. Planen innebär nedskärningar med 180 miljoner kronor och rör bland annat anhörigstödet, vuxenutbildningen och socialtjänsten.

Moderaterna är kritiska till prioriteringen av Gävlebornas skattepengar. 

Citat
 • ”Den gyllene gökungen, även kallat Agnes kulturhus, var vi moderater tydliga kring skulle skena iväg i kostnader. Denna vecka har vi sett konsekvenserna av majoritetens oansvariga politik. Inom Socialnämnden vill man nu alltså spara in på HVB-placeringar och det verkar inte finnas en plan på hur. Var ska dessa unga med vårdbehov ta vägen?”, säger Eva Marja Andersson (M). 

 • ”I Moderaternas budgetförslag tog vi bort effektiviseringskravet på Omvårdnadsnämnden. Nu, precis som jag fruktat, kommer ytterligare nedskärningar som drabbar våra äldre och sjuka, men särskilt deras anhöriga”, säger Anders Jansson Gladh (M).

 • ”Det underlag som tagits fram är förvisso offensivt, men jag känner att det saknas substans i de beskrivningar som presenteras i förslagen. Jag har svårt att se konkret hur det slår och efterlyser därför en bättre konsekvensbeskrivning. Just nu kan man bara tolka det som att 18 viktiga tjänster inom vuxenutbildningen försvinner”, säger Peter Johansson (M).
För mer information

Eva Marja Andersson (M), andre vice ordförande Socialnämnden i Gävle kommun

070-545 67 85

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun

072-963 30 88

Peter Johansson (M), andre vice ordförande Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i Gävle kommun

073-332 10 89

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: William Elofsson ska utveckla Moderaternas miljöpolitik

Nu tillsätter Moderaterna tre arbetsgrupper för att utveckla partiets miljö-, infrastruktur- och lokala trygghetspolitik. William Elofsson (M) kommer att arbeta med att utveckla miljöpolitiken.

Under Moderaternas partistämma i Umeå förra året beslutades det att Moderaterna ska utveckla partiets politik på tre områden: Miljö, infrastruktur och lokal trygghet. 

 • Det här arbetet är en viktig del i att Moderaterna ska ha relevant och välutvecklad politik på alla områden. Arbetsgruppernas resultat kommer att spela en viktig roll när vi tar fram politik som ska möta dagens och framtidens samhällsproblem”, säger Karin Enström (M), partisekreterare. 

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun, kommer att utveckla Moderaternas miljöpolitik. Den arbetsgruppen kommer bland annat att arbeta med frågor som nyttjande av land, skog och hav med koppling till frågor om biologisk mångfald och resursutnyttjande. 

 • Det är viktigt att Moderaterna har en tydlig miljöpolitik som visar att tillväxt, forskning, effektivare teknik, mer förnybara drivmedel och smartare lösningar är vägen till ett mer hållbart samhälle. Miljöpartiets plakatpolitik och dystopiska världsbeskrivning ska inte vara allenarådande i miljödebatten, den förtjänar mer seriositet än så. Moderaternas miljöpolitik är en, och ska fortsätta vara en, politik för hoppfulla”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Eva Marja Andersson ny gruppledare för Moderaterna i Gävle

På Moderaternas kommunfullmäktigegrupps sammanträde på måndagskvällen valdes Eva Marja Andersson enhälligt till gruppledare efter att Margareta Larsson valt att avsäga sig uppdraget efter drygt 5 år på sin post. Eva Marja tillträder 1 februari 2024.

Citat
 • ”Jag tackar så mycket för förtroendet och är ödmjuk inför denna uppgift som jag fått förtroendet för, det ska bli spännande och lärorikt”, säger Eva Marja Andersson (M).

 • ”Nuvarande gruppledare Margareta Larsson som varit gruppledare i 5 år lämnar stora skor att fylla. Hon är en person som skött uppdraget fantastiskt bra”, säger Eva Marja Andersson (M).
För mer information

Eva Marja Andersson (M), tillträdande gruppledare Moderaterna Gävle kommun

070-545 67 85

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: Moderaternas budgetförslag för Gävle kommun 2024

På fredagsmorgonen välkomnade oppositionsråden William Elofsson (M) och Pekka Seitola (M) media till en presentation av Moderaternas budgetförslag för 2024, ”En budget för trygghet genom livet”, i Gävle Rådhus. 

Budgeten i korthet:

 • Effektivisering i kommunens administrativa verksamhet
 • Skolan och äldreomsorgen fredas från sparkrav
 • Bättre ekonomiskt resultat och högre självfinansieringsgrad istället för att ta från reservkassan.
 • Planering för skattesänkning med 26 öre från år 2026

Läs hela Moderaternas förslag till kommunplan 2024 här.

Citat
 • ”Idag har vi presenterat vårt eget förslag till budget. Gävle har otrolig potential att bli Sveriges bästa stad och kommun när det kommer till kvaliteten i välfärden, men då funkar det inte att vi fortsätter spara in på skola och äldreomsorg, har urdåligt företagsklimat och samtidigt lägger massor med pengar på kommunal administration och skrytprojekt. I vår budget gör vi potentialen till verklighet och satsar på kommunens kärnverksamhet. Dessutom får vi plats med en skattesänkning ett par år fram, så att Gävleborna får mer pengar kvar i plånboken”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

072-222 88 28

Pekka Seitola (M), kommunalråd i opposition

070-576 88 54

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Beklagligt att majoriteten fortsätter skära ner i skolan”

Majoritetsstyret presenterar i veckan sitt budgetförslag för 2024. Där föreslås bland annat nedskärningar i utbildningsnämndens budget med närmare 30 miljoner kronor nästa år. Under hela planeringsperioden planerar majoriteten i Gävle att skära ner på skolan med totalt 111,8 miljoner kronor.  

Citat
 • ”Det finns mycket att skära ner i kommunens verksamhet som inte är kärnverksamhet, men att man väljer att inrätta sparkrav på just skolan är anmärkningsvärt. Det är redan idag för få elever i Gävle kommun som klarar skolan, och nu ska nedskärningarna fortsätta. De långsiktiga konsekvenserna är svåröverblickbara”, säger William Elofsson (M). 

 • ”Skolan är en viktig nyckel i det förebyggande arbetet för att bland annat motverka kriminalitet bland unga. Så allt som sägs om vikten av förebyggande trygghetsåtgärder från Socialdemokraterna är tydligen mest tomt snack. Det är djupt beklagligt att majoriteten fortsätter att skära ner i skolan”, säger William Elofsson (M). 

 • ”I vårt budgetförslag som vi ska presentera kommande veckor så kommer vi att freda skolan från dessa sparkrav. Kommunpolitiker måste ha förmågan att arbeta långsiktigt, att sätta hårt mot en skola som redan har det tufft är inte annat än kortsiktigt”, säger William Elofsson (M).

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Sluta fika och börja jobba”

Onsdagen 20 september släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking i kommuners näringslivsklimat. I år visade sig Gävle kommun vara på 266 plats, i princip samma plats som i fjol, 271.

Läs hela rankingen på Svenskt Näringslivs hemsida här: https://www.foretagsklimat.se/gavle/ranking

Citat

 • ”Samma urusla resultat som de senaste åren. Jag är tyvärr inte alls förvånad över resultatet. Vi har fått många indikationer på att företagsklimatet inte förbättras, exempelvis vid Svenskt Näringslivs enkätundersökningsresultat i våras där Gävle kommun hade stagnerat när resten av landets näringslivsklimat gått i en positiv riktning. Därtill uteblir den näringslivsvänliga politiken”, säger William Elofsson (M), kommunalråd i opposition i Gävle kommun. 

 • ”Jag möter dagligen företagare i Gävle som beskriver ett starkt missnöje med kommunledningens handlingskraft i näringslivsfrågor och tyvärr upplever jag detsamma även på de politiska mötena. Företagsbesök och dialoger är inget fel i sig, men när inte fikastunden överförs till politisk handling har vi politiker bara stulit tid från företagarna. Det är dags att sluta fika och börja jobba”, säger William Elofsson.

 • ”Vi moderater lägger ofta förslag som kan ha en positiv inverkan på Gävles företagsklimat, men dessa viftas tyvärr ofta bort av den styrande majoriteten. Titta bara på handlingarna inför måndagens kommunfullmäktige, chockhöjningar av avgifter för företag föreslås”, säger William Elofsson.
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94