Pressinbjudan: Moderaternas budget fredar skolan och äldreomsorgen från sparkrav

På fredag presenterar Moderaterna i Gävle sitt budgetförslag för Gävle kommun. 

Till skillnad från Samling för Gävle, med Socialdemokraterna i spetsen, fredar Moderaterna utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden från sparkrav. Det innebär att vi satsar 50 miljoner kronor mer på dessa kärnverksamheter. Samtidigt som budgeten är välbalanserad och långsiktigt hållbar. 

På fredag går vi igenom vilka skarpa effektiviseringskrav, ändringar i investeringsbudgeten och försäljningar som kommer att finansiera detta. 

Det finns nämligen ingen naturlag som säger att Gävle kommun ska ha ett växande skuldberg, en hög skattesats och kärnverksamheter som utsätts för hårda sparkrav.

På pressträffen deltar Moderaternas två kommunalråd i opposition William Elofsson och Pekka Seitola.

Detaljerad info:

Tid: Fredag 17 november 9.30-10.30

Plats: Rådhuset, Gävle.

Anmälan: Via e-post till politisk sekreterare Emelie Ambrosius senast torsdag 15.00

Kontakt

William Elofsson, kommunalråd i opposition Moderaterna Gävle kommun

william.elofsson@moderaterna.se / 072-222 88 28

Emelie Ambrosius, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

emelie.ambrosius@moderaterna.se / 073-33 99 038

Pressmeddelande: Tillsätt en kriskommission som granskar äldreomsorgen

Under flera månader har allvarliga brister framkommit inom vård- och omsorgsboenden och nu även inom hemtjänsten i Gävle kommun. Därför lägger nu Moderaterna i Omvårdnadsnämnden ett initiativärende om att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en kriskommission för att utreda bristerna inom äldreomsorgen och verksamheterna inom Sektor Välfärd.

Citat

  • ”Ledningen av Sektor Välfärd verkar inte ha tillräckligt bra uppföljning och styrning av verksamheten. Det känns som att personalen och första linjens chefer inte får det stöd de behöver för att göra sitt jobb”, säger Anders Jansson Gladh (M).

  • ”Sektor Välfärd måste gå till botten med detta, och för det krävs en kriskommission som kan granska vad som gått snett, och det är snarast”, säger Anders Jansson Gladh (M).

  • ”Under flera månader har allvarliga brister framkommit inom vård- och omsorgsboenden och nu även inom hemtjänsten i Gävle kommun. Trygg och säker omvårdnad av de äldre har inte kunnat garanterats och detta är helt oacceptabelt”, säger William Elofsson (M).

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition – 072-222 88 28

Anders Jansson Gladh (M), andre vice ordförande i omvårdnadsnämnden – 072-963 30 88

Läs hela ärendet här.