Moderaterna: ”Den styrande majoriteten blundar för verkligheten”

På Utbildningsnämnden i Gävle kommuns septembersammanträde lade Moderaterna ett initiativärende om att genomföra sökningar av vapen och narkotika med hjälp av sökhundar på Gävles gymnasieskolor, under skoltid. Ärendet skickades till förvaltningen för beredning och under dagens nämndsammanträde togs förslaget upp till beslut hos politikerna i nämnden.

Utbildningsnämndens ordförande, Daniel Olsson (S), föreslog att ärendet skulle avslås, vilket också blev nämndens beslut. Motiveringen till avslagsyrkandet var bland annat att skolorna redan har ordningsregler och drogpolicyer som är tillräckliga. Hela ordförandeskrivelsen kan läsas här

Moderaternas och Sverigedemokraternas ledamöter röstade bifall till ärendet.

Citat
  • ”Det känns som att den styrande majoriteten i Gävle blundar för verkligheten när de säger att ytterligare åtgärder inte behövs och hänvisar till att skolorna redan tillämpar nolltolerans. Om man uppriktigt tycker att vapen och droger inte hör hemma i Gävles skolor borde det inte heller vara några som helst problem att bifalla vårt förslag”, säger Mikael Hillman (M). 

  • ”Det är vi politiker som måste ta besluten så att Utbildning Gävle kan ta fram de verktyg som behövs för att bekämpa vapnen och knarket i våra skolor. Vårt förslag gör precis det, men att som ordförande avslå ärendet visar att man inte vill göra något åt de problemen som finns i vår kommun”, säger Mikael Hillman (M).

  • ”Att hänvisa till det förebyggande arbetet istället för att också genomföra konkreta åtgärder visar på en naivitet hos den styrande majoriteten. Att tro att vapen inte förekommer i skolorna bara för att det har hittats något ännu visar på lite av en strutsmentalitet”, säger Mikael Hillman (M).
För mer information

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Inför tvålärarsystem i Gävles grundskolor”

På onsdagens sammanträde med Utbildningsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att införa tvålärarsystem i Gävles grundskolor. 

Initiativärendet valde den styrande majoriteten att avslå med motiveringen att rektorerna själva har makten över skolans verksamhet. Utöver Moderaterna röstade även Sverigedemokraternas ledamöter bifall till initiativet.

Citat
  • ”Vi lägger nu ett skarpt förslag för att göra något åt den utbredda ungdomskriminaliteten och det rådande utanförskapet som finns. Skolan är framtiden och det är där vi kommer att kunna påverka vår samhällsutveckling”, säger Mikael Hillman (M). 

  • ”Vi är skyldiga våra barn en hoppfull framtid, och därför tar vi moderater ansvar i en svår tid och lägger förslag om att satsa på lärarnas arbetsmiljö”, säger Mikael Hillman (M).

  • ”Forskning visar att det finns en stark koppling mellan betygsnivå, lärarstöd och prestation i ett tvålärarsystem. Även elevernas engagemang, och klimatet i klassrummet, spelar roll. Bristen på uppmärksamhet för en elev kan leda till minskat intresse för lärande”, säger Paula Larsson (M), forskare och lektor i pedagogik.
För mer information

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Paula Larsson (M), ersättare Utbildningsnämnden samt forskare och lektor i pedagogik

073-060 88 66

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Sök efter vapen och droger i Gävles gymnasieskolor!”

Under onsdagens sammanträde med Utbildningsnämnden i Gävle kommun lade Moderaterna fram ett initiativärende om att kommunen ska undersöka möjligheten att under skoltid söka efter narkotika och vapen i Gävles gymnasieskolor, i första hand med hjälp av sökhund. Detta för att motverka kriminalitet och förebygga våld. 

Moderaterna yrkade bifall till initiativärendet, som går att läsa här. Även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet valde att rösta bifall till förslaget. Majoriteten valde dock att skicka ärendet på beredning för beslut på nästkommande nämnd.

Citat
  • ”Som politiker fördömer man ofta kriminaliteten och den utvecklingen vi ser i Gävles skolor, men vi gör inte tillräckligt för att motverka våldet och missbruket. Därför lägger vi nu konkreta förslag som kan vara bra verktyg för att komma till bukt med problemen i gymnasieskolorna. Hundsök efter vapen och droger på skoltid förväntar vi oss har en god avskräckande effekt”, säger Mikael Hillman (M). 

  • ”Kriminaliteten måste motverkas i alla delar i samhället, inte minst i skolan. Vi hör hela tiden hur gängkriminaliteten rekryterar yngre och yngre ungdomar och barn. Vi får också ta del av larmrapporter om vapen i skolan”, säger Mikael Hillman (M).
För mer information

Mikael Hillman (M), andre vice ordförande Utbildningsnämnden Gävle kommun

073-523 88 98

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94