Moderaterna: ”Främja torghandeln i Gävle genom att låta handlarna själva styra”

På onsdagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun lägger Moderaterna ett initiativärende om att överlåta driften av torghandeln i centrala Gävle till handlarna. Detta ska göras genom att lägga över ansvaret på Gävle Citysamverkan.

Läs hela initiativärendet här.

Citat
 • ”Konkurrensen mot handeln i Gävle City är stenhård och det faller ett stort ansvar på oss politiker att ge optimala förutsättningar för en konkurrenskraftig utveckling. Detta gäller allt kring detaljplaner, torghandel, tillgänglighet, parkeringar, skötsel, utformning, och så vidare. Fokus i planeringen måste ligga på att skapa ett så kommersiellt city som möjligt som fungerar alla årstider”, säger Mikael Brodin (M).

 • ”Vi tror att de kommersiella aktörerna i city har bättre förutsättningar att optimera torghandeln så att övrig handel i centrum främjas och tror därför att Gävle Citysamverkan borde ges ett stort ansvar för torghandeln i Gävle centrum. Detta system finns idag i andra städer såsom Borås, Trollhättan, Örnsköldsvik och Hudiksvall”, säger Mikael Brodin (M). 
För mer information

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun

070-360 94 24

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan innehåller lyxprojekt”

På onsdagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun ska beslut fattas om en ny investeringsplan, en plan som innehåller investeringar motsvarande 1,6 miljarder kronor för åren 2024-2029. 

Moderaterna menar att förslaget innehåller flera investeringar som är icke-nödvändiga och att förslaget måste omarbetas, särskilt i ljuset av de tuffa ekonomiska tider som råder.

Citat
 • ”Det finns flera fel i den föreslagna investeringsplanen. Sektor Livsmiljö, som ansvarar för drift och skötsel av vår park och gatumiljö, har redan idag stora utmaningar i att genomföra nödvändigt underhåll av det vi redan byggt. Kajer efter Gavleån, asfaltbeläggning av gator för att nämna några. Och här ser vi en plan med flera nya projekt”, säger Mikael Brodin (M).

 • ”Ett annat fel är att vilja starta lyxprojekt samtidigt som välfärden utsätts för kraftiga nedskärningar. Vi har svårt att förstå den styrande majoritetens satsningar på strandpromenad nedanför Strömvallen/Konserthuset, (8,3 Mkr), ombyggnad av trafiklösning Slottstorget samt ytor runt Agnes kulturhus (totalt 81 mkr), nya lekparker (6,3 mkr), kollektivtrafiksatsningar och cykelbanor (17,3 Mkr). Många av dessa satsningar är säkert välbehövliga och något som många Gävlebor vill ha. Men det sker på bekostnad av vård, skola och omsorg – varje investering kräver nya lån och det är inte gratis. Nej, det är dags att rätta mun efter matsäcken”, säger Mikael Brodin (M).

 • ”Vi kräver att investeringsplanen dras tillbaka och omarbetas så att bland annat projekten som nämnts ovan kan strykas, eller minskas rejält i omfattning”, säger Mikael Brodin (M).
För mer information

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun

070-360 94 24

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Gör Gävles torg mer levande”

På onsdagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden lade Moderaterna fram ett initiativärende där detaljplanerna för uteserveringarna på Stortorget, Rådhustorget och Södermalmstorg ska ses över. 

Förslaget innebär att hitta mer långsiktiga lösningar för verksamheter som väljer att etablera sig på torgen. Läs hela initiativärendet r

Citat
 • ”Som Gävlebo vill man ju självklart ha en attraktiv stad och närmiljö, och då är uteserveringar en stor bidragande faktor. Idag motarbetas företagarna som gör torgen trevligare och det tycks bara vara av formella, byråkratiska skäl som ställer till det för uteserveringarna. Därför lägger vi moderater idag ett initiativärende om att se över detta och ta fram nya detaljplaner för torgen”, säger Mikael Brodin (M).

 • ”Vi pratar alltså om omtyckta verksamheter på torgen som tvingas stänga ner på grund av hur detaljplanerna är upplagda. Jag ser ingen anledning till att schasa bort populära krogar från torgen bara för att våra nuvarande regelverk säger så”, säger Mikael Brodin (M).

 • ”Restaurangerna som satsar på att etablera sig på torgen idag drabbas ju av en stor ovisshet. Varför ska företagen vilja bygga upp långvariga serveringar när de inte vet hur länge de ska få vara kvar? Resultaten blir ju tillfälliga, inte alltid lika vackra, lösningar. Här behövs en politik som varken drabbar företagarna eller vår fina stad”, säger Mikael Brodin (M).
För mer information

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

070-360 94 24

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Höj ambitionen för bättre företagsklimat”

Under onsdagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun kommer Moderaterna lägga ett förslag för att höja ambitionerna för förbättrat näringslivsklimat. Därför föreslår Moderaterna förändringar i den föreslagna verksamhetsplanen.

Moderaterna betonar i sitt förslag att ett av Gävle kommuns fem övergripande mål är ”ett väsentligt förbättrat företagsklimat”. Oavsett om man tittar på SKR:s eller Svenskt Näringslivs undersökningar så befinner sig Gävle år efter år i det absoluta bottenskiktet. 

Citat
 • ”Ett av Gävle kommuns fem övergripande mål är ”ett väsentligt förbättrat företagsklimat”. Oavsett om man tittar på SKR:s eller Svenskt Näringslivs undersökningar så befinner sig Gävle år efter år i det absoluta bottenskiktet. Det duger inte”, säger Bengt Nises (M).

 • ”Ett förbättrat företagsklimat är starkt kopplat till just myndighetsutövning varför Samhällsbyggnadsnämndens arbete kraftigt påverkar det övergripande målet för Gävle. Vi moderater är fast beslutna om att vi måste höja ambitionen om vi ska lyckas förbättra företagsklimatet i vår kommun. Att sätta låga mål, att inte spänna bågen ordentligt, är helt fel väg”, säger Bengt Nises (M).

 • ”Gävle kommun har i Näringslivsprogrammet angett som målvärde att NKI ska vara minst 70, men Samhällsbyggnadsnämnden kan naturligtvis välja att sätta ett högre mål. Att Gävle kommun väljer att sätta ett mål långt under Sverigesnittet, som är NKI 75, innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden också måste göra det. Även om ett NKI på 70 enligt NKI-gradering är att beteckna högt så räcker det inte om man på allvar menar att man vill ta upp kampen med andra kommuner”, säger Bengt Nises (M). 
För mer information

Bengt Nises (M), ledamot Samhällsbyggnadsnämnden Gävle

070-642 52 21

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Gävle

070-360 94 24

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Lyssna på medborgarna och vattenfyll fontänerna hela säsongen”

Vid Samhällsbyggnadsnämnden i Gävles sammanträde på onsdagen behandlades en e-petition (medborgarförslag) om att åter vattenfylla stadens fontäner. Förslagsställaren önskar att beslutet om att stänga av vattenflödet i fontänerna upphävs. 

Beslutet från den politiska majoriteten var att besvara förslaget, utan ett skarpt beslut. I svaret hänvisar man till att det tidigare beslutet var tillfälligt, men att fontänerna planeras att sättas igång under en period.

Moderaterna yrkade bifall till förslaget att fontänerna ska vara igång hela säsongen. Även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade bifall till förslaget. Dock blev beslutet i enlighet med nämndsordförandes förslag att endast besvara förslaget utan bifall.

Citat
 • ”När både medborgare och samtliga oppositionspartier vill ha ett beslut om att fontänerna ska vattenfyllas hela säsongen blir det lite nonchalant att majoriteten trots detta väljer att blint stå fast vid detta vaga beslut. Hur ska medborgarna kunna lita på oss lokalpolitikers ord om vi inte kan ta skarpa beslut?”, säger Mikael Brodin (M).

 • ”När budgeten i nämnden antogs påtalade vi moderater att det finns betydligt bättre saker att spara in på, som inte direkt påverkar Gävlebornas närmiljö. Om det stämmer som Samling för Gävle säger, att fontänerna planeras sättas igång igen, borde det inte vara så svårt att rösta bifall till förslaget”, säger Mikael Brodin (M). 

 • ”Att detta förslag kommer från en medborgare visar på att detta är en fråga som är viktig för den allmänna trevnaden i Gävle. Moderaterna har tidigare påpekat att det är en felprioritering av majoriteten att stänga av fontänerna”, säger Mikael Brodin (M).
För mer information

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle

070-360 94 24

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Börja med gratis parkering även på lördagar i centrala Gävle”

På onsdagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun lade Moderaternas ledamöter ett initiativärende om att införa gratis parkering även på lördagar, där det idag är fritt att stå på söndagar.

Den politiska majoriteten tillsammans med Vänsterpartiet valde att avslå ärendet. Utöver Moderaterna valde även Sverigedemokraternas ledamöter att rösta bifall till förslaget.

Citat
 • ”För att främja centrumhandeln lägger vi ett förslag om att införa gratis parkering hela helgen, och inte bara på söndagar som det är idag. Det är viktigt för det lokala näringslivet men underlättar även för de Gävlebor som inte bor i stan men vill handla i centrum på helgen”, säger Mikael Brodin (M).

 • ”Jag är inte förvånad över att den politiska majoriteten och Vänsterpartiet väljer att avslå ärendet, men det är fortfarande väldigt beklagligt. Åtgärderna för att främja näringslivet saknas från de styrande partierna och därför kommer vi att fortsätta lägga denna typ av förslag”, säger Mikael Brodin (M).
För mer information

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun

070-360 94 24

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Vi kräver att avtalet omgående sägs upp”

Tisdagen 19 september meddelande Gävle kommun att Gävle Parkeringsservice tar över hantering av parkeringarna kring Sätraåsens evenemangsområde och att nya och högre avgifter införs. Detta i strid med kommunstyrelsens beslut i mars 2023.


Moderaterna kräver nu att nyttjanderättsavtalet omedelbart rivs upp och att det hanteras av samhällsbyggnadsnämnden – i enlighet med kommunstyrelsens beslut. 

Citat

 • ”Det är anmärkningsvärt att den politiska ledningen försöker smyga igenom beslut. Det är uppenbart att de inte vill ta ansvar för att de inför avgifter som inte är tillräckligt befogade. Hur kommer detta drabba de närboende, föräldrar som behöver köra till barnens träning eller ungdomar som kör EPA till Prolympia?”, säger Mikael Brodin (M).

 • ”Och var är näringslivskonsekvensanalysen? Hur många lunchgäster färre kommer restaurangen i Monitor ERP Arena få? Vårt gemensamma mål är väl trots allt ett bättre företagsklimat. Vi saknar det företagsvänliga Centerpartiet”, fortsätter Mikael Brodin (M).

 • ”Anders Ekman måste backa från detta tillvägagångssätt. Vi kräver att avtalet omgående sägs upp och att ärendena hanteras i enlighet med de politiska beslut som fattas i Gävle kommun”, säger Mikael Brodin (M).

 • ”I protokollet från kommunstyrelsen står det att ”Framgent kommer ett nyttjanderättsavtal i stället att ingås mellan Gävle kommun, via samhällsbyggnadsnämnden, å ena sidan och Gävle Parkeringsservice AB å andra sidan” och vi i oppositionen fick dessutom det muntliga beskedet att det skulle hanteras på nämnden. Nu har beslutet inte tagits via politikerna. Ett hafsverk för att höja avgifter som Samling för Gävle smugit igenom”, säger William Elofsson (M).

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun

070-360 94 24

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: ”Gävle kommun måste börja se till fotgängarnas säkerhet”

Moderaterna lade tidigare fram ett s.k. initiativärende till Samhällsbyggnadsnämnden om att inrätta ett övergångsställe vid cirkulationsplatsen i Stigslund, som idag saknar en säker passage till restaurangerna på Norra Kungsvägen 42. Under onsdagens sammanträde föreslår majoritetsstyret att förslaget ska anses besvarat med hänvisning till att det inte är lämpligt att inrätta ett övergångsställe på den föreslagna platsen.

Citat

 • Idag saknar gående, cyklister, föräldrar med barnvagn eller äldre med rullatorer, samt exempelvis rullstolsburna ett säkert sätt att ta sig över gatan. Speciellt på vintern när det kan finnas höga plogvallar, säger Mikael Brodin (M).
 • Att förslaget avvisas med hänvisning till att det inte är en lämplig plats är ganska motsägelsefullt då det idag inte finns något lämpligt sätt att ta sig till dessa restauranger över huvud taget, säger Mikael Brodin (M).
 • Restaurangägarna vittnar alltså om hur barn springer över vägen för att inte bli överkörda. Majoritetsstyret skulle behöva börja se mer till Gävlebornas säkerhet och vädjan, och inte glömma bort fotgängarna. Det skulle vara på sin plats, säger Mikael Brodin (M).

För mer information

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun

070-360 94 24

Läs hela ärendet här.