Moderaterna: ”Vi kräver att avtalet omgående sägs upp”

Tisdagen 19 september meddelande Gävle kommun att Gävle Parkeringsservice tar över hantering av parkeringarna kring Sätraåsens evenemangsområde och att nya och högre avgifter införs. Detta i strid med kommunstyrelsens beslut i mars 2023.


Moderaterna kräver nu att nyttjanderättsavtalet omedelbart rivs upp och att det hanteras av samhällsbyggnadsnämnden – i enlighet med kommunstyrelsens beslut. 

Citat

  • ”Det är anmärkningsvärt att den politiska ledningen försöker smyga igenom beslut. Det är uppenbart att de inte vill ta ansvar för att de inför avgifter som inte är tillräckligt befogade. Hur kommer detta drabba de närboende, föräldrar som behöver köra till barnens träning eller ungdomar som kör EPA till Prolympia?”, säger Mikael Brodin (M).

  • ”Och var är näringslivskonsekvensanalysen? Hur många lunchgäster färre kommer restaurangen i Monitor ERP Arena få? Vårt gemensamma mål är väl trots allt ett bättre företagsklimat. Vi saknar det företagsvänliga Centerpartiet”, fortsätter Mikael Brodin (M).

  • ”Anders Ekman måste backa från detta tillvägagångssätt. Vi kräver att avtalet omgående sägs upp och att ärendena hanteras i enlighet med de politiska beslut som fattas i Gävle kommun”, säger Mikael Brodin (M).

  • ”I protokollet från kommunstyrelsen står det att ”Framgent kommer ett nyttjanderättsavtal i stället att ingås mellan Gävle kommun, via samhällsbyggnadsnämnden, å ena sidan och Gävle Parkeringsservice AB å andra sidan” och vi i oppositionen fick dessutom det muntliga beskedet att det skulle hanteras på nämnden. Nu har beslutet inte tagits via politikerna. Ett hafsverk för att höja avgifter som Samling för Gävle smugit igenom”, säger William Elofsson (M).

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun

070-360 94 24

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: ”Gävle kommun måste börja se till fotgängarnas säkerhet”

Moderaterna lade tidigare fram ett s.k. initiativärende till Samhällsbyggnadsnämnden om att inrätta ett övergångsställe vid cirkulationsplatsen i Stigslund, som idag saknar en säker passage till restaurangerna på Norra Kungsvägen 42. Under onsdagens sammanträde föreslår majoritetsstyret att förslaget ska anses besvarat med hänvisning till att det inte är lämpligt att inrätta ett övergångsställe på den föreslagna platsen.

Citat

  • Idag saknar gående, cyklister, föräldrar med barnvagn eller äldre med rullatorer, samt exempelvis rullstolsburna ett säkert sätt att ta sig över gatan. Speciellt på vintern när det kan finnas höga plogvallar, säger Mikael Brodin (M).
  • Att förslaget avvisas med hänvisning till att det inte är en lämplig plats är ganska motsägelsefullt då det idag inte finns något lämpligt sätt att ta sig till dessa restauranger över huvud taget, säger Mikael Brodin (M).
  • Restaurangägarna vittnar alltså om hur barn springer över vägen för att inte bli överkörda. Majoritetsstyret skulle behöva börja se mer till Gävlebornas säkerhet och vädjan, och inte glömma bort fotgängarna. Det skulle vara på sin plats, säger Mikael Brodin (M).

För mer information

Mikael Brodin (M), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun

070-360 94 24

Läs hela ärendet här.