Pressinbjudan: Moderaternas budget fredar skolan och äldreomsorgen från sparkrav

På fredag presenterar Moderaterna i Gävle sitt budgetförslag för Gävle kommun. 

Till skillnad från Samling för Gävle, med Socialdemokraterna i spetsen, fredar Moderaterna utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden från sparkrav. Det innebär att vi satsar 50 miljoner kronor mer på dessa kärnverksamheter. Samtidigt som budgeten är välbalanserad och långsiktigt hållbar. 

På fredag går vi igenom vilka skarpa effektiviseringskrav, ändringar i investeringsbudgeten och försäljningar som kommer att finansiera detta. 

Det finns nämligen ingen naturlag som säger att Gävle kommun ska ha ett växande skuldberg, en hög skattesats och kärnverksamheter som utsätts för hårda sparkrav.

På pressträffen deltar Moderaternas två kommunalråd i opposition William Elofsson och Pekka Seitola.

Detaljerad info:

Tid: Fredag 17 november 9.30-10.30

Plats: Rådhuset, Gävle.

Anmälan: Via e-post till politisk sekreterare Emelie Ambrosius senast torsdag 15.00

Kontakt

William Elofsson, kommunalråd i opposition Moderaterna Gävle kommun

william.elofsson@moderaterna.se / 072-222 88 28

Emelie Ambrosius, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

emelie.ambrosius@moderaterna.se / 073-33 99 038

Pressinbjudan: Socialtjänstministern besöker enheten Våld i nära relation i Gävle

Tisdag den 31:a oktober besöker socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Gävle, och i samband med sitt besök kommer hon tillsammans med bland andra Socialnämndens andre vice ordförande Eva Marja Andersson (M) och kommunalråd i opposition William Elofsson (M) att besöka enheten Våld i nära relation (EVIN). 

Som journalist är du välkommen att följa med på besöket.

Detaljerad info

Tid: Tisdag 31 oktober klockan 13:30 – 14:30.

Plats: Ruddammsgatan 2, Gävle.

Anmälan: Via e-post till politisk sekreterare Victor Siljevik senast tisdag kl. 10:00.

Kontakt

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Beklagligt att majoriteten fortsätter skära ner i skolan”

Majoritetsstyret presenterar i veckan sitt budgetförslag för 2024. Där föreslås bland annat nedskärningar i utbildningsnämndens budget med närmare 30 miljoner kronor nästa år. Under hela planeringsperioden planerar majoriteten i Gävle att skära ner på skolan med totalt 111,8 miljoner kronor.  

Citat
  • ”Det finns mycket att skära ner i kommunens verksamhet som inte är kärnverksamhet, men att man väljer att inrätta sparkrav på just skolan är anmärkningsvärt. Det är redan idag för få elever i Gävle kommun som klarar skolan, och nu ska nedskärningarna fortsätta. De långsiktiga konsekvenserna är svåröverblickbara”, säger William Elofsson (M). 

  • ”Skolan är en viktig nyckel i det förebyggande arbetet för att bland annat motverka kriminalitet bland unga. Så allt som sägs om vikten av förebyggande trygghetsåtgärder från Socialdemokraterna är tydligen mest tomt snack. Det är djupt beklagligt att majoriteten fortsätter att skära ner i skolan”, säger William Elofsson (M). 

  • ”I vårt budgetförslag som vi ska presentera kommande veckor så kommer vi att freda skolan från dessa sparkrav. Kommunpolitiker måste ha förmågan att arbeta långsiktigt, att sätta hårt mot en skola som redan har det tufft är inte annat än kortsiktigt”, säger William Elofsson (M).

För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: Gävle kommun tappar 13 placeringar i småföretagarmätning

Tisdag 17 oktober släppte Småföretagarnas Riksförbund sin ranking i kommuners småföretagsklimat, Småföretagarindex, för fjärde året i rad. I år visade sig Gävle vara på plats 176, ett fall från plats 163 i fjol.

Läs hela rankingen på Småföretagarnas Riksförbunds hemsida här: https://smaforetagarna.se/smaforetagarindex-2023-rapport/

Citat
  • ”Jag är tyvärr inte alls förvånad över resultatet. Vi har fått många indikationer på att företagsklimatet inte förbättras för kommunens småföretagare, exempelvis i Svenskt Näringslivs näringslivsranking som släpptes för några veckor sedan Gävle hade stagnerat på en katastrofal nivå”, säger William Elofsson (M).

  • ”Jag möter dagligen småföretagare i Gävle som beskriver ett starkt missnöje med kommunledningens handlingskraft i näringslivsfrågor. För visst finns det bra mål i näringslivsprogrammet, men om man inte gör verklighet av det genom politiska beslut blir det inte annat än tomma löften”, säger William Elofsson (M).

  • ”Vi moderater lägger fram skarpa förslag på kommunstyrelsens och nämndernas bord. Tyvärr är det sällan som Samling för Gävles partier väljer att rösta för våra förslag. Nu senast röstade de för en chockhöjning av avfallstaxan för företag”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Pressmeddelande: Kraftiga höjningar av avfallstaxor återremitterat av kommunfullmäktige

På dagens kommunfullmäktigesammanträde lade den politiska majoriteten fram ett förslag som innebär drastiska höjningar av avfallstaxorna för Gävle kommuns företagare och för de som har fritidshus.

Moderaterna lade ett eget förslag till beslut som innebär en höjning på maximalt åtta procent, men även att ärendet ska återremitteras till Gästrike Återvinnare. Även Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslagen. 

Yrkandet från William Elofsson (M) om återremittering godkändes av kommunfullmäktige. Förslaget lades med följande motivering:

I 2 kap 6 § i kommunallagen fastställs självkostnadsprincipen, den gäller även kommunalförbund som Gästrike Återvinnare. I förslag till beslut i detta ärende finns flera kraftiga höjningar, däribland på vissa grundavgifter. Det behövs en redogörelse och beskrivning för hur självkostnadsprincipen bejakats i detta ärende. Däribland, hur kommer det sig att bara vissa grundavgifter höjs så kraftigt, medan andra bara höjs väsentligt mindre. Samt om Gästrike Återvinnare tidigare, i strid mot kommunallagen, subventionerat taxor och avgifter.

Citat
  • ”I dag lade vi fram förslaget till kommunfullmäktige om att återremittera höjningarna till kommunstyrelsen och Gästrike Återvinnare i hopp om att man ska se problematiken med en chockhöjning av avfallstaxorna. Men framför allt för att genomlysa huruvida taxorna och taxehöjningarna är i enlighet med den lagstadgade självfinansieringsprincipen”, säger William Elofsson (M).

  • ”Miljöpartiets Therese Metz påstod i debatten att Gästrike Återvinnare subventionerar vissa taxor och avgifter i nuläget. Då detta strider mot kommunallagen måste det klargöras huruvida detta stämmer eller ej”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28

Victor Siljevik, politisk sekreterare Moderaterna Gävle kommun

victor.siljevik@moderaterna.se / 073-873 28 94

Moderaterna: ”Varför vill Samling för Gävle spara in på skola och äldreomsorg?”

På måndagens kommunfullmäktigesammanträde debatterades Samling för Gävles (S, MP, C, L, KD) förslag till budgetrevidering. I förslaget föreslås ett fortsatt besparingskrav på nämnderna.

Till kommunstyrelsen föregående vecka föreslog Moderaterna att freda utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden från besparingskravet. Förslaget stöttades då av både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

På dagens KF-sammanträde skiljde en enda röst från ett bifall till Moderaternas förslag, som idag avslogs.

Citat
  • ”Vi har försökt debattera frågan i hopp om att en ledamot från majoriteten skulle rösta med oss och på så sätt freda skolan och äldreomsorgen från besparingar,” säger William Elofsson (M).

  • ”Tyvärr valde Samling för Gävle att stå fast vid sitt förslag att behålla besparingskraven, vilket är olyckligt”, säger William Elofsson (M).
För mer information

William Elofsson (M)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande och kommunalråd i opposition Gävle kommun

072-222 88 28